Příručka: Připravte se na NIS2

Nejnovější legislativa EU pro oblast kybernetické bezpečnosti

Směrnice NIS2 navazuje na předpisy zavedené původní směrnicí NIS, která byla přijata v roce 2016 a zaměřovala se na provozovatele základních služeb (např. zdravotnictví, doprava, energetika a dalších) a poskytovatele digitálních služeb (např. online vyhledávače, internetová tržiště a cloudové služby). Tím byl učiněn první krok směrem k jednotné strategii kybernetické bezpečnosti v celé Evropské unii

 

NIS2 nabyde účinnosti v září 2024, organizace se však musí připravit na nové požadavky s dostatečným předstihem. Pravidla NIS2 se vztahují nejen na členy EU, ale i na organizace mimo EU, které jsou v rámci jejího trhu zásadní.

 

Seznamte se s NIS2 s komplexním průvodcem společnosti ESET.

 

V příručce najdete: 

  • Co nového přináší NIS2 oproti původní směrnici NIS?
  • Kdo má povinnost se směrnicí řídit?
  • Jaké konkrétní nové povinnosti směrnice zavádí?
  • A co směrnice NIS2 znamená pro malé a střední podniky?

 

Ke stažení

Ke stažení

Download privacy policy Download privacy policy append