Prevence

Únik dat představuje bezpečnostní katastrofu. Jak pomůže DLP?

8 min. čtení

Organizace se stále častěji stávají terčem hackerských útoků, které vedou k masivním únikům dat, což upozorňuje na rostoucí význam správného softwaru pro kybernetickou bezpečnost, ale také na celkovou změnu bezpečnostní strategie.

Zmírnění rizik kybernetických hrozeb je náročné, proto je klíčové mít připravenou důkladnou bezpečnostní strategii. Mezi jednu ze součástí strategie ochrany informací každé společnosti patří také prevence ztráty dat (DLP – Data Loss Prevention).

Co je DLP a jak funguje?

Ochrana před ztrátou dat (DLP: Data Loss Prevention) je technologie navržená tak, aby zabránila náhodným nebo úmyslným ztrátám dat. V podstatě jde o ochranu důvěrných dat a informací, která má za cíl zabránit podvodnému přístupu k nim, jak v rámci společnosti, tak mimo ni.

Průměrné náklady na narušení bezpečnosti dat dosáhly v roce 2022 celosvětově částky téměř 100 milionů korun (4,35 mil USD).

 

Některé ze způsobů, jak DLP funguje a pomáhá chránit data, spočívají v klasifikaci typů údajů do různých kategorií, identifikaci narušení zabezpečení a automatizaci určitých procesů, takže se správa dat zjednoduší. Označování informací kategoriemi na základě důvěrnosti nebo úrovně přístupu je jen jedním z prostředků prevence. Správa identit a přístupů je důležitá například pro zmírnění potenciálních ztrát v podobě nechtěných úniků.

Aby byla prevence úniku dat účinná, může se o ní starat interní IT tým, ale může být také outsourcována, záleží na prioritách každého podniku. Pokud firma spravuje obrovské množství koncových zařízení, má smysl pro řádné zabezpečení údajů využít externí pomoc, a nechat svůj IT tým věnovat se jiným záležitostem. Stejně jako každá firma se ale i společnosti poskytující DLP řešení mohou stát terčem útoků.

Jaké typy DLP technologií existují?

DLP řešení můžete snadno nakonfigurovat tak, aby vyhovovala potřebám vaší společnosti. Můžete vybírat z různých typů DLP, z nichž každý má své silné a slabé stránky.

Prevence ztráty dat na koncových zařízeních se zaměřuje na zabezpečení dat na všech koncových bodech společnosti. Zahrnuje implementaci monitorování uživatelů a dalších bezpečnostních zásad, které zabraňují ztrátě dat a umožňují vytvořit si přehled o využívání údajů v zařízeních.

Protože ale data nejsou ukládána nebo se nepřenáší pouze mezi koncovými zařízeními, existuje také prevence úniku dat v rámci sítě, která se stará o monitorování dat používaných v síti organizace. Síťová DLP dokáže snadno identifikovat a zabránit neoprávněnému pohybu informací, protože dokáže zachytit, jak se různé formy dat v síti pohybují, například kdo k čemu a kdy přistupoval, což je velmi užitečné při hledání neobvyklé aktivity.

Za zmínku stojí také jiná podsekce síťové ochrany před ztrátou dat. Protože organizace stále častěji přechází na cloudové služby, je důležitá ochrana údajů, které uchovávají. Proto prevence ztráty dat v rámci cloudu pomáhá chránit data, která firmy ukládají na cloudová úložiště. Někdy podnik umožní přístup ke svému cloudovému úložišti například partnerům, a v takovém případě je cloudová DLP velmi užitečná k odvrácení možných selhání zabezpečení dat.

Tyto tři zmíněné typy řešení ochrany před ztrátou dat je možné kombinovat, čímž dosáhnete komplexní ochrany v různých fázích stavu dat – v klidu, v použití a při přenosu. Implementace všech tří typů DLP technologií může organizacím pomoci zabránit ztrátě dat a udržet požadovaný stav jejich zabezpečení.

Stavy dat

Další výhoda DLP? Soulad s předpisy

Společnost by měla mít zavedené Data Loss Prevention řešení z několika důvodů, mimo jiné kvůli dodržování předpisů, protože mnoho průmyslových odvětví podléhá přísným předpisům o ochraně údajů a soukromí, jako je například evropské Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), americký zákon o přenositelnosti zdravotního pojištění a odpovědnosti (HIPAA) nebo standard zabezpečení dat v odvětví platebních karet (PCI DSS).

Vzhledem k tomu, že nařízení GDPR zahrnuje přísná opatření týkající se respektování soukromí a osobních údajů uživatelů, poskytuje DLP řešení správnou míru ochrany před potenciálními problémy plynoucími například z úniku dat.

ESET a zajištění bezpečnosti dat

Společnost ESET má v rámci své technologické aliance důvěryhodného partnera v podobě společnosti Safetica, která nabízí služby prevence ztráty dat s produkty Safetica ONE a Safetica NXT s cílem zabránit úniku dat, vést zaměstnance k ochraně údajů a zachovat soulad s předpisy.

Zatímco ESET vás chrání pomocí oceňovaných řešení pro zabezpečení koncových bodů a řešení detekce a reakce (XDR) prostřednictvím platformy ESET PROTECT, produkty Safetica přidávají další vrstvu ochrany, chrání data uvnitř i mimo firmu a účinně bojují proti vnitřním hrozbám a ztrátě dat v době hybridní práce.

Dobře fungující sada DLP nástrojů může každé organizaci pomoci s řádnou kontrolou dat. V dnešním světě neustále se vyvíjejících hrozeb je to nesmírně důležitá součást každé komplexní strategie zabezpečení dat.

ESET PROTECT