Kybernetická bezpečnost

Přínosy používání DLP řešení

7 min. čtení

Ochrana společnosti před vnějšími hrozbami se stala nezbytnou praxí pro podniky všech velikostí. Bezpečnostní incidenty, které mají za následek únik dat jsou však ze 40-60 % způsobeny interními subjekty. Na rizika spojená se zabezpečením dat ve vaší společnosti vám pomůže lépe reagovat software na ochranu proti ztrátě dat (DLP – Data Loss Prevention).

1) Data Loss Prevention technologie chrání vaši pověst

Pokud bezpečně nakládáte s daty svých zaměstnanců, klientů nebo zákazníků, chráníte nejen jejich soukromí, ale také zlepšujete pověst své vlastní společnosti. Předcházení incidentům souvisejícím s vašimi daty vám může ušetřit čas a peníze, ale také zlepšuje vaši pověst. To zase zvýší atraktivitu vaší firmy pro případné nové potenciální klienty a zaměstnance.

2) DLP software vás chrání zevnitř

Zatímco antimalwarový software většinou bojuje proti kyberhrozbám přicházejícím zvenčí, ochrana proti ztrátě dat se zabývá procesy probíhajícími uvnitř vaší firmy. Mnoho zaměstnanců každodenně pracuje s daty a může pro ně být obtížné vždy správně rozhodnout, zda je určitá činnost zcela bezpečná. DLP jim zabrání v tom, aby se rozhodli nesprávně a neúmyslně ohrozili bezpečnost vašich firemních dat. Kromě toho pomocí DLP můžete zabranit tomu, aby zaměstnanci úmyslně poškodili vaši firmu, a to třeba tak, že by prodali data vašich klientů konkurenčním společnostem.

3) DLP řešení může vaše zaměstnance vzdělávat

Vybraní poskytovatelé technologií DLP volí interaktivní reakci na nezabezpečené aktivity. Váš zaměstnanec může chtít například pořídit snímek obrazovky dokumentu obsahujícího citlivá data. DLP software může tuto činnost nejen zablokovat, ale také zaměstnance poučit prostřednictvím vyskakovacího okna, které mu vysvětlí možná rizika blokované činnosti a nabídne mu bezpečnější variantu.

4) DLP technologie vám pomohou zůstat v kontaktu s vašimi daty

Proces implementace DLP řešení začíná zjišťováním datových toků, které vám umožní získat přehled o tom, kde jsou všechna vaše důvěrná nebo citlivá data vytvářena, ukládána a přesouvána v rámci společnosti nebo mimo ni. To vám pomůže posoudit interní rizika a pochopit, co se s vašimi daty děje v reálném čase. Poté jsou vaše důvěrná data rozdělena do kategorií, jako jsou osobní, finanční, zdravotnická atd. Dalším krokem je implementace zásad a pravidel DLP na ochranu vašich dat před únikem.

Po úspěšné implementaci řešení se můžete rozhodnout zařadit pravidelná školení a schůzky jako součást strategie prevence ztráty dat a vaši zaměstnanci vám mohou poskytnout zpětnou vazbu k řešení a jejich práci s daty. V neposlední řadě vás DLP řešení může informovat o tom, kdo nakládá s firemními daty nebo jak často vaši zaměstnanci přistupují k různému softwaru, aplikacím, webovým stránkám nebo dokonce hardwaru, abyste mohli optimalizovat fungování vaší společnosti.

5) DLP zvyšuje bezpečnost hybridní práce

V posledních dvou letech se model vzdálené nebo hybridní práce stal běžnějším a vypadá to, že tu s námi ještě chvíli zůstane. Práce na dálku nebo z domova však může být méně bezpečná než práce z kanceláře. Aby mohli zaměstnanci pracovat efektivně, musí sdílet více informací prostřednictvím online komunikačních kanálů a pravděpodobně se musí připojit k veřejným nebo domácím sítím, které nejsou tak pečlivě monitorovány jako ty na pracovišti. DLP řešení dohlíží na nakládání s daty v těchto situacích, a tím zvyšuje jejich bezpečnost.

Jak vybrat správné řešení ochrany před ztrátou dat?

14 otázek, které byste měli položit sobě i poskytovatelům Data Loss Prevention softwaru, abyste našli správné řešení pro vaši firmu:

1. Odpovídá DLP software cílům a konkrétním potenciálním rizikům naší společnosti?

2. Potřebuji lokální DLP technologie, nebo dávám přednost řešení SaaS (Software as a Service)?

3. Na jakých provozních systémech řešení (nejlépe) funguje?

4. Dokáže software pokrýt potřeby společnosti naší velikosti?

5. Pokrývá DLP všechny důležité datové kanály a operační systémy, které ve firmě používáme?

6. Je software připraven pokrýt uživatele pracující z domova nebo na dálku?

7. Nabízí DLP řešení klasifikaci dat na základě obsahu i kontextu?

8. Je součástí řešení OCR (optické rozpoznávání znaků), které umožňuje detekci a klasifikaci citlivých data v naskenovaných dokumentech a obrázcích?

9. Umí řešení dočasně chránit i off-line zařízení?

10. Chrání DLP firemní data na úrovni koncových zařízení, nebo pouze na úrovni sítě?

11. Potřebuji nějaké zaměstnance navíc, kteří se budou zabývat ochranou dat? Kolik jich bude?

12. Jak velký je dopad řešení na výkon chráněných zařízení?

13. Potřebuji k implementaci DLP zakoupit další servery (hardware)?

14. Jak rychle lze řešení implementovat?