Prevence

Správa zranitelností jako zásadní součást vaší bezpečnostní strategie

7 min. čtení

V dnešním digitálním prostředí se malé a střední podniky (SMB) stále častěji stávají cílem kybernetických útočníků. Zatímco mnoho organizací se zaměřuje na preventivní opatření, jako jsou firewally a antivirový software, často opomíjí jiný kritický aspekt kyberbezpečnosti - správu zranitelností a záplat. Podívejme se, co obnáší a proč může významně posílit vaše digitální zabezpečení.

Správa zranitelností (vulnerability management) představuje proaktivní identifikaci, hodnocení a řešení zranitelností počítačových systémů, sítí a softwarových aplikací. Zahrnuje systematický přístup k odhalování a odstraňování slabých míst dříve, než je někdo může zneužít. V kontextu informačních technologií se zranitelnosti týkají mezer v softwaru, které mohou hackeři využít k tomu, aby donutili aplikaci dělat něco, k čemu nebyla vyvinuta. Vzhledem k tomu, že moderní organizace se při udržování produktivity a zpracování cenných dat do značné míry spoléhají na IT infrastrukturu, mohou zneužité zranitelnosti vážně ovlivnit kontinuitu jejich činnosti.

Co je to CVE?

CVE zveřejňuje chyby počítačového zabezpečení. Zkratka odkazuje na běžné zranitelnosti a chyby v zabezpečení - common vulnerabilities and exposures.
Každému CVE je po odhalení přiděleno identifikační číslo, které lze nalézt v
seznamu CVE spravovaném společností MITRE.

Zkontrolujte svoje digitální zdroje a identifikujte slabá místa

Prvním krokem k efektivnímu zavedení správy zranitelností a záplat je kontrola digitálního inventáře. Tento proces by měl zahrnovat kontrolu veškerého softwaru používaného ve firemních zařízeních a sítích a také testy zabezpečení firemní elektronické pošty a penetrační testy praktikami sociálního inženýrství.

Dále využijte nástroje pro hodnocení zranitelností k identifikaci potenciálních slabých míst v systémech, aplikacích a síťové infrastruktuře. Vyhodnoťte závažnost a potenciální dopad zjištěných bezpečnostních nedostatků. Stanovte jejich prioritu na základě jejich zneužitelnosti a potenciálních důsledků pro vaše obchodní operace.

Nakonec vypracujte plán řešení zranitelností, včetně aplikace bezpečnostních záplat, aktualizace verzí softwaru a rekonfigurace systémů. Zavedením pravidelného procesu správy záplat zajistíte, že vaše systémy zůstanou bezpečné. V některých případech může vzniknout potřeba výjimek ze zranitelností, obvykle kvůli obchodním požadavkům. Takové výjimky ze zranitelností ale musí být pravidelně přezkoumávány a kompenzovány dalšími kontrolními mechanismy.

Je to vše? Ne. Vaše IT infrastruktura se vyvíjí, stejně jako samotné softwarové aplikace. Proto byste měli zavést mechanismy pro průběžné monitorování, včetně pravidelného skenování zranitelností, aktualizací systému a informování o nových hrozbách.

Zní to příliš složitě? Zvažte využití automatizovaných nástrojů pro hodnocení zranitelností a správu záplat, které tento proces zefektivní a zvýší jeho efektivitu. Nebo se spojte s poskytovatelem řízených bezpečnostních služeb (MSSP), který identifikuje potenciální slabiny vašich systémů, aplikací a síťové infrastruktury.

Infogfika vulnerability management process

Čtyři důvody proč řešit správu zranitelností

1. Ochrana podnikových aktiv

Malé a střední podniky do značné míry spoléhají na svou IT infrastrukturu, včetně sítí, serverů a softwarových aplikací, které uchovávají a zpracovávají cenná obchodní data. Identifikací a opravou zranitelných míst můžete snížit riziko neoprávněného přístupu, úniku dat a potenciálních finančních ztrát.

2. Soulad s předpisy

Mnoho průmyslových odvětví podléhá regulačním požadavkům na zabezpečení dat a ochranu soukromí, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a standard zabezpečení dat v odvětví platebních karet (PCI DSS). Navíc preventivní opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je správa zranitelností, mohou patřit mezi podmínky vyžadované smlouvami v rámci vašeho dodavatelského řetězce nebo pojišťovnami poskytujícími pojištění kybernetických rizik.

3. Zachování důvěry zákazníků

Bezpečnostní incidenty mohou mít vážný dopad na důvěru zákazníků a pověst značky. Zákazníci očekávají, že jejich údaje budou při interakci s podniky chráněny. Aktivním řízením zranitelností mohou společnosti prokázat své odhodlání zachovávat důvěrnost a integritu informací o zákaznících, což posiluje důvěru a loajalitu.

4. Proaktivní řízení rizik

Kybernetické hrozby se neustále vyvíjejí a pravidelně jsou objevovány nové zranitelnosti. Správa zranitelností umožňuje organizacím předcházet potenciálním hrozbám pravidelným skenováním a vyhodnocováním svých systémů. Včasným řešením zranitelností zkracujete příležitost pro útočníky a minimalizujete riziko úspěšných kybernetických útoků.

 

ESET VPM