Firmy a technologie

Zvyšování kybernetické odolnosti: Jak vám pomůže audit kyberbezpečnosti?

10 min. čtení

Počítače, mobilní telefony, tiskárny, tablety, servery, e-maily a Wi-Fi sítě - digitální aktiva a chytrá zařízení se stala nepostradatelnou součástí většiny společností. Jako firma je proto nemůžete brát na lehkou váhu a musíte neustále myslet na úroveň své kybernetické odolnosti a vylepšovat svoje digitální zabezpečení. Bezpečnostní rizika vám pomůže odhalit audit kybernetické bezpečnosti.

Je to jednoduché: Čím více online zařízení používáte, tím důležitější je jejich digitální zabezpečení. Podle společnosti Techjury bylo na konci roku 2022 připojeno přibližně 13,1 miliardy zařízení internetu věcí (IoT). Navíc už pandemie COVID-19 nastartovala další fázi digitalizace.

Nová digitální řešení představují také výzvu v oblasti kybernetické bezpečnosti, proto je třeba, aby společnosti vyhodnocovaly rizika, která se jich mohou týkat a podnikly nezbytné kroky k zachování digitálního zabezpečení.

První zásadní krok na cestě k odpovídajícímu digitálnímu zabezpečení je audit kybernetické bezpečnosti. Prověřte IT infrastrukturu své organizace a identifikujte potenciální slabá místa. 

 

Čím by se měl audit kybernetické bezpečnosti zabývat?

- Ochrana citlivých informací

- Identifikace a hodnocení kybernetických hrozeb

- Plány obnovy pro případ ztráty, krádeže nebo nedostupnosti dat či aktiv

- Vzdělávání a informovanost uživatelů/zaměstnanců

- Ochrana zařízení

- Dovednosti a zdroje v oblasti kybernetické bezpečnosti

- Postupy v případě narušení bezpečnosti

- Systémy detekce v případě ohrožení systémů/aktiv

- Posouzení stávajících směrnic a pracovních postupů

- Zranitelnosti třetích stran nebo dodavatelského řetězce

 

Řádným posouzením kybernetických rizik, nejlépe prostřednictvím externí poradenské firmy, můžete:

1. Pochopit skutečný stav vašeho digitálního prostředí a virtuálních hrozeb

Jak si můžete být jisti, že udržujete svou firmu v bezpečí? Spoléhat se na vlastní předpovědi a zkušenosti z minulosti není nejefektivnější způsob, jak se připravit na potenciální digitální bezpečnostní incidenty. Pokud například nemáte žádné zkušenosti s deepfake podvody, neznamená to, že se vás jednoho dne nemusí týkat.

Důkladné audity kybernetické bezpečnosti vám poskytnou mnohem přesnější představu o tom, jak chránit svou firmu před potenciálním digitálním nebezpečím. Pomohou vám shrnout stav vašeho digitálního světa a odhalit, jak jej ovlivňují konkrétní zařízení. Audity vám také poskytnou analýzu toho, jak by se vaše online prostředí mohlo vyvíjet, a předpoví, jaké hrozby by se mohly v budoucnu objevit. V neposlední řadě audit kybernetických rizik nepřehlédne ani některé méně známé, nově vznikající a nepředvídané hrozby, což je pro komplexní ochranu vaší firmy zásadní.

 

2. Určit, které hrozby jsou pro vaši firmu nejvýznamnější

Jakmile máte obecné znalosti o různých typech kybernetické kriminality, je čas zjistit, kterým rizikům budete s největší pravděpodobností čelit. Zatímco některé společnosti mohou představovat typický cíl útoku ransomwaru, jiné podniky se mohou častěji setkat například s phishingovými podvody. Který z útoků by byl nákladnější? A který by zabral nejvíce času na vyřešení? Audit kyberbezpečnosti vám napoví. Určení nejvýznamnějších potenciálních ztrát vám pomůže najít nejlepší preventivní opatření.

Při výpočtu vašich rizik může audit pracovat s informacemi z předchozích kybernetických bezpečnostních incidentů společností podobných té vaší. To je jeden z důvodů, proč může být provádění externích auditů kybernetické bezpečnosti pro vaši společnost významným přínosem, protože společnosti provádějící bezpečnostní audit mohou poskytnout podrobnější přehled o silných a slabých stránkách vaší kybernetické odolnosti.

 

Infografika jak SMB provádí audit

3. Poznat slabá místa a sjednat nápravu

Slabá hesla? Nezabezpečená Wi-Fi? Nespolehlivé nebo nepravidelné zálohování? Jaká jsou vaše největší slabiny v digitální bezpečnosti? Audit rizik kybernetické bezpečnosti vám napoví, jakým směrem se vydat při modernizaci zabezpečení.

Například podle společnosti Sutcliffe & Co jsou slabé a ukradené přihlašovací údaje hlavním důvodem narušení bezpečnosti dat, následují útoky sociálního inženýrství, fyzická narušení a vnitřní hrozby. Všechny tyto potenciální slabiny a hrozby vyžadují různé preventivní kroky. Společnosti proto potřebují vědět, které aspekty mají upřednostnit, aby zvýšily svou bezpečnost.

Slabá místa se také mohou postupem času měnit, proto je dobré provádět audity kybernetické bezpečnosti pravidelně.

 

Infografika, kdy naposledy SMB provedly audit

 

Například poslední roky přinesly mnoho dynamických změn. Podle zprávy ESET SMB Digital Security Sentiment Report 73 % malých a středních firem přiznává, že pandemie a válka na Ukrajině je motivovaly ke zvýšení investic do kybernetické bezpečnosti. Jinými slovy, jak se mění svět, mění se i kybernetická bezpečnost.

 

Přinesl hybridní pracovní režim více rizik?

 

Posun k hybridnímu pracovnímu prostředí byl původně nastartován pandemií COVID-19. V současné době je běžné, že společnosti nabízejí možnost hybridní práce. V důsledku toho musí zavádět další bezpečnostní opatření - od účinné vzdálené správy až po šifrování disků. V rámci auditu kybernetických rizik zvažte, kolik zaměstnanců pracuje nebo plánuje pracovat z domova, a zamyslete se nad tím, zda používají firemní nebo soukromá zařízení. Digitalizace a flexibilní pracoviště jsou skvělé, ale jen pokud zůstanou dobře chráněné.

4. Vyhodnotit a znovu definovat současná bezpečnostní opatření

Jakmile znáte slabá místa ve vašem zabezpečení a potenciální hrozby, víte, jaké kroky podniknout, abyste zůstali v bezpečí. Pokud je například zjištěno, že nejrizikovějším faktorem jsou vaši zaměstnanci, kteří možná nemají potřebné znalosti o kybernetické bezpečnosti, co můžete udělat pro jejich vzdělávání? Audity mohou být potřebnou motivací pro bezpečnostní aktualizace a inovativní změny vašeho přístupu k digitální bezpečnosti.

Celkově lze říci, že pokud si najmete profesionála, který posoudí vaše kybernetická rizika, můžete přijímat kvalifikovaná rozhodnutí v oblasti kybernetické bezpečnosti a kyberzločinci budou mít mnohem větší potíže jakkoli ovlivnit vaše podnikání. Pokud začnete pravidelně vyhodnocovat svá bezpečnostní opatření, budete o krok napřed před kyberútočníky a možná i před svými konkurenty.