Kybernetická bezpečnost

Správa zranitelností jako základ kyberprevence

8 min. čtení

Aktivní sledování zranitelností a opravování bezpečnostních mezer v operačních systémech a aplikacích je zásadní. IT správci tento úkol ale často opomíjejí, protože je časově náročný. Důležitost záplatování je nepopiratelná. Známé zranitelnosti, které společnosti nechají bez opravy, hrají zásadní roli při narušení dat. Přitom by se tomu dalo snadno předejít pomocí nástrojů pro hodnocení zranitelností a správu záplat.

Podle zprávy IBM Cost of a Data Breach Report 2023 k více než 5 % narušení systémů došlo prostřednictvím známých zranitelností, které ještě nebyly opraveny. Studie také zjistila, že náklady na únik dat související s neopravenou zranitelností činí 4,17 milionu dolarů. Oproti tomu organizace s proaktivnější správou zranitelností založenou na posuzování rizik, testování zranitelností nebo penetračním testování, zaznamenaly nižší než průměrné náklady na narušení dat. Tyto statistiky jen podtrhují význam proaktivních a preventivních opatření.

Význam správy zranitelností pro malé a střední podniky (SMB)

Správa zranitelností (vulnerability management) zahrnuje systematický přístup k identifikaci, klasifikaci, stanovení priorit a nápravě zranitelných míst v podnikové IT infrastruktuře. Pravidelným skenováním systémů a sítí na zranitelnosti mohou malé a střední podniky odhalit potenciální slabiny dříve, než je zneužijí kyberútočníci. Tato proaktivní strategie je zásadní pro zachování bezpečnosti a integrity firemních dat, systémů a sítí.

Správa zranitelností umožňuje podnikům chránit své systémy a sítě před dalšími potenciálními kybernetickými hrozbami, jako je ransomware. Chyby zabezpečení v konfiguraci softwaru nebo sítě mohou útočníkům sloužit jako vstupní body, které jim umožňují získat neoprávněný přístup nebo zahájit útoky, jako jsou infekce malwarem nebo útoky typu odmítnutí služby (denial-of-service).

Jako malý a střední podnik můžete posílit svou obranu a snížit riziko kybernetických útoků a ztráty dat tím, že identifikujete zranitelná místa, upřednostníte nápravu kritických zranitelností a začnete jejich okamžitým řešením.

Výzvy spojené se správou zranitelností a záplat

Navzdory naléhavé potřebě rychle identifikovat a opravovat zranitelnosti, statistiky ukazují, že oprava kritických zranitelností organizacím trvá v průměru 88 dní, přičemž u méně kritických je toto číslo ještě vyšší.

Jedním z hlavních problémů, kterým malé a střední podniky čelí, je nedostatek odborných znalostí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Na rozdíl od větších podniků, které mají vyhrazené bezpečnostní týmy, mají malé a střední podniky často omezené zdroje a nemusí mít personál se specializovanými znalostmi v oblasti správy zranitelností. V důsledku toho se pro ně proces identifikace, stanovení priorit a nápravy zranitelností stává skličujícím a jejich systémy a sítě jsou vystaveny potenciálnímu zneužití.

Další významnou výzvou je rychlé tempo objevování nových zranitelností. S tisíci nových zranitelností hlášených každý rok na různých softwarových a hardwarových platformách mohou společnosti mít potíže s udržením informací o nových hrozbách a plánováním aktualizací a záplat. Tento problém je umocněn skutečností, že kyberzločinci často využívají nově objevené zranitelnosti před vývojem a nasazením záplat.

Aplikace záplat je časově náročný úkol. Správci IT musí testovat chyby a plánovat nasazení, aby nedošlo k narušení interních pracovních postupů. Po aplikaci oprav nastávají pak další úkoly, jako je sledování účinnosti oprav, potvrzení, že jsou všechna zařízení aktualizována, a řešení jakýchkoli problémů, které mohou nastat po opravě.

Aktivní sledování zranitelností a nástroje pro automatizované opravy

Hledání zranitelností a jejich oprava může být složitý úkol, ale některé nástroje a řešení mohou tento proces zjednodušit. Jedním z takových řešení je ESET Vulnerability & Patch Management, automatizovaný nástroj, který detekuje zranitelnosti a aplikuje nejnovější záplaty na aplikace a operační systémy napříč všemi koncovými body, spravovaný prostřednictvím jedné platformy.

Používáním řešení pro správu zranitelností a záplat přidáváte ke svému preventivnímu úsilí další vrstvu ochrany a výrazně snižujete šance na úspěšné útoky v důsledku zastaralých operačních systémů a aplikací.

Kvalitní řešení správy zranitelností a záplat by mělo mít následující vlastnosti:

  • Automatizované skenování koncových bodů a automatizované opravy napříč všemi koncovými body
  • Stanovení priorit a filtrování zranitelností podle skóre expozice a závažnosti
  • Zprávy o zranitelnostech nejzranitelnějšího softwaru a zařízení ve společnosti
  • Možnost konfigurace automatického záplatování, nastavení strategie záplatování a definování časových úseků, kdy má záplatování nastat

Důležitost aktivního sledování zranitelností a opravování bezpečnostních mezer nemůžete v dnešním kybersvětě podceňovat. I když jsou často opomíjené kvůli své časové náročnosti, následky neopravení známých zranitelností mohou být vážné, jak dokazují vysoké náklady spojené s úniky dat.

Malé a střední podniky jsou obzvláště zranitelné vůči kybernetickým hrozbám a čelí výzvám, jako je nedostatek odborných znalostí v oblasti zabezpečení, omezené zdroje a potíže s udržením kroku s nově se objevujícími zranitelnostmi. Přijetím proaktivních postupů správy zranitelností a využíváním automatizovaných nástrojů však mohou posílit svou obranu a snížit riziko kybernetických útoků a ztráty dat.

ESET Vulnerability & Patch Management

 Získejte přehled o aktuálním stavu zranitelností a záplat ve vaší organizaci. ESET řešení pro správu zranitelností a záplat disponuje plně automatizovanou i manuální správou záplat pro všechna koncová zařízení. 

CHci Vědět více