Prevence

Kyberprevence: Jak snížit náklady a zvýšit bezpečnost?

12 min. čtení

Podniky se obvykle zaměřují na novější a účinnější způsoby detekce kybernetických útoků a reakce na ně. Stále větší význam má ale také kyberprevence. Z hlediska efektivity nákladů se prevence jeví jako finančně nejrozumnější varianta. Pojďme se ponořit do toho, jaká preventivní opatření můžete ve své firmě zavést.

Podle zprávy IBM činí celosvětové průměrné náklady na únik dat 4,45 milionu dolarů. Ve Spojených státech jsou náklady ještě vyšší, a to 9,48 milionu dolarů. Průměrný dopad úniku dat na organizace s méně než 500 zaměstnanci činí 3,31 milionu dolarů (meziroční nárůst o 13,4 %). I když se náklady liší podle země a odvětví, narušení bezpečnosti vyjde rozhodně dráž než preventivní opatření.

Dopad narušení bezpečnosti dat

Úspěšný kybernetický útok se netýká jen přímých ztrát vzniklých v důsledku narušení, ale také nepřímých nákladů spojených s nápravou škod. Patří sem případné prostoje, které negativně ovlivňují konečné výsledky, a také výdaje na zmírnění dopadů incidentu a obnovu systému.

Kybernetické útoky mohou také poškodit pověst firmy a narušit důvěru zákazníků. Zotavit se z poškození pověsti je často ještě obtížnější než vyrovnat se s finančními náklady incidentu. Poškození pověsti může vést ke ztrátě stávajících zákazníků, obtížím při získávání nových a celkově negativnímu vnímání značky do budoucna.

Kromě poškození dobré pověsti a přímých finančních dopadů existuje také riziko pokut a dalších sankcí od regulátorů, pokud narušení bezpečnosti odhalí jakýkoli nesoulad se zákony a předpisy. Podniky mohou také čelit žalobám ze strany postižených zákazníků, což dále zvyšuje finanční zátěž.

Váš proaktivní přístup a preventivní úsilí mohou výrazně snížit možnosti, kterými se útočníci mohou dostat k vašim firemním datům. Mezi taková opatření patří:

 • Posouzení rizik
 • Pravidelné školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Pravidelné aktualizace a správa zranitelností a záplat
 • Ochrana koncových bodů
 • Šifrování dat
 • Zabezpečení sítě
 • Ochrana e-mailových schránek (anti-spam, anti-phishing, anti-malware)
 • Zabezpečení cloudu (vícevrstvá ochrana e-mailů, nástrojů pro spolupráci a úložišť hostovaných v cloudu)
 • Zabezpečení mobilních zařízení
 • Prevence na úrovni identity (ověřování identity, řízení přístupu)

Pojištění kybernetických rizik jako doplněk k prevenci

I když společnosti mohou kybernetické pojištění považovat za další preventivní opatření, je důležité si uvědomit jeho omezení. Na rozdíl od opatření, která se přímo týkají bezpečnosti systémů a zaměstnanců, pojištění kybernetických rizik nezabrání kybernetickým útokům.

Místo toho může pomoci zmírnit finanční škody vzniklé v důsledku takových incidentů. Je však důležité si uvědomit, že kybernetické pojištění nemusí pokrýt všechny potenciální škody. Je to především proto, že je náročné vyčíslit některé ztráty, jako jsou prostoje nebo poškození dobrého jména. Navíc proces získání náhrady škody od pojišťoven může být časově náročný.

Ačkoli tedy může být kybernetické pojištění přínosné, nemělo by se na něj spoléhat jako na jediné řešení komplexního řízení kybernetických rizik.

Pojišťovny, které pojištění kybernetických rizik poskytují, navíc často také vyžadují přijetí alespoň některých z výše uvedených opatření.

Detekce a reakce

Přestože důkladná preventivní opatření ztěžují hackerům provedení úspěšných útoků na vaši firmu, stále existují situace, kdy útočníci mohou být schopni obejít vaši bezpečnostní obranu. Proto je nezbytné mít kromě preventivních kroků zavedena i opatření pro detekci a reakci. Považujte je za vzájemně se doplňující a spojte jejich síly k ochraně vás a vaší firmy.

Nejúčinnější řešení detekce a reakce využívají umělou inteligenci a strojové učení. Při hledání takového nástroje hledejte takový, který vám poskytne vynikající přehled o hrozbách a systému, což vám umožní provádět rychlou a hloubkovou analýzu příčin s okamžitou reakcí na incidenty. Nebo můžete jít ještě o krok dál s řešením MDR, které zajistí kontinuitu provozu tím, že bude vaše systémy monitorovat ve dne v noci a vašemu IT týmu pomůže s vyhledáváním hrozeb, digitální forenzní analýzou a okamžitou reakcí na incidenty.

 

PREVENCE

DETEKCE A REAKCE

Předchází hrozbě dříve, než k ní dojde.

Monitoruje systémy a zasílá oznámení o bezpečnostních incidentech.

Cílem je omezit možnosti proniknutí do organizace pro potenciální útočníky.

Cílem je rychlá reakce na bezpečnostní incidenty.

Může demotivovat útočníky, kteří hledají snadné cíle.

Rychle omezí hrozbu a maximalizuje zmírnění škod.

Dosaženo prostřednictvím opatření, jako jsou např:

 • Posouzení rizik
 • Pravidelné školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Pravidelné aktualizace a správa zranitelností a záplat
 • Ochrana koncových bodů
 • Šifrování dat
 • Zabezpečení sítě
 • Ochrana e-mailových schránek (anti-spam, anti-phishing, anti-malware)
 • Zabezpečení cloudu (vícevrstvá ochrana e-mailů, nástrojů pro spolupráci a úložišť hostovaných v cloudu)
 • Zabezpečení mobilních zařízení
 • Prevence na úrovni identity (ověřování identity, řízení přístupu)
 • Systémy pro detekci průniku (IDS)
 • Firewally
 • Software pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM)
 • Detekce a blokování malwaru
 • Ověřování podezřelých aktivit
 • Integrace umělé inteligence
 • Využívání strojového učení

 

 

Pokud se chcete vyhnout možným finančním ztrátám, poškození pověsti a dalším těžkostem, je třeba přijmout důrazná preventivní opatření. Většině útoků se podaří zabránit ještě předtím, než k nim dojde, a pokud odhodlaný kyberzločinec vaši ochranu přesto obejde, nástroje pro detekci a reakci budou připraveny zmírnit škody.

Při výběru poskytovatele těchto služeb určitě zvažte platformu, která nabízí všechny výše uvedené možnosti a dokáže je zkombinovat tak, aby vaše firma mohla maximalizovat jejich přínos.

Služby spravované detekce a reakce

ESET MDR

Vaše firma bude díky MDR nepřetržitě chráněna odborníky společnosti ESET, kteří monitorují aktivní malware kampaně, vyhodnocují detekce, reagují na incidenty a provádějí digitální forenzní analýzy hrozeb.

DOZVĚDĚT SE VÍCE