Firmy a technologie

Řízené vs. společně spravované IT: Vyberte správný přístup pro vaši firmu

9 min. čtení

Efektivní správa IT infrastruktury je pro podniky klíčová. Ale co když je pro vás příliš složité řídit všechny IT procesy interně? Nebo když potřebujete IT tým se specializovanými odbornými znalostmi? V takovém případě se vaším spolehlivým spojencem může stát řízené nebo společně spravované IT. Seznamte se s rozdíly mezi nimi a určete, která služba je pro vaši firmu nejvhodnější.

Orientace ve složitém prostředí informačních technologií může být náročná, zejména v období změn – například když se vaše společnost rozšiřuje nebo čelí překážkám, kterými může být ztráta zkušeného IT odborníka. Právě v takových chvílích se udržení kroku s požadavky na IT stává pro úspěch vaší firmy klíčovým. Naštěstí existují dvě schůdné možnosti, jak tuto zátěž zmírnit: řízené a společně spravované IT.

Jak fungují řízené a společně spravované služby?

Jak řízené, tak společně spravované IT služby mohou výrazně zjednodušit provoz vaší firmy. Poskytují odbornou podporu a dohled nad vaší technologickou infrastrukturou, a tím vám umožní soustředit se na vaše hlavní obchodní aktivity. Obě služby se však liší svým rozsahem, cenovými modely, a nakonec i vhodností pro různé typy organizací.

Společně spravované IT (co-managed IT services) je služba spolupráce, při níž váš poskytovatel spravovaných služeb (MSPspolupracuje s vaším interním IT týmem, aby zlepšil správu a podporu vaší IT infrastruktury. Spojením odborných znalostí vašeho interního IT týmu se zdroji MSP můžete zajistit, že vaše potřeby v oblasti IT budou splněny bez toho, abyste pod tlakem museli najímat další pracovníky. Poskytovatel společně spravovaných IT služeb může převzít úkoly, na které se váš interní tým nespecializuje, což umožní vašim interním zaměstnancům soustředit se na důležitější povinnosti. Model co-managed umožňuje podnikům udržovat hybridní systém, outsourcovat určité oblasti a zároveň si ponechat kontrolu nad jinými.

Řízené IT (managed IT services), je naproti tomu komplexní služba, kdy MSP přebírá roli vašeho interního IT týmu. Ten pak spravuje všechny aspekty IT, od podpory helpdesku až po zabezpečení, a přebírá odpovědnost za celou IT infrastrukturu, včetně údržby a výkonu systému. Jedná se o nejvyšší úroveň podpory, kterou můžete od MSP získat, a která poskytuje řešení vašich potřeb v oblasti IT na klíč.

Jaký je rozdíl mezi spravovanými službami a outsourcingem?

Spravované služby vs. outsourcing

Outsourcing i (spolu)správa IT jsou oba přístupy k získání externí podpory pro potřeby vašeho IT. Liší se však rozsahem, kontrolou a modelem zapojení.

Outsourcing zahrnuje převod specifických podnikových funkcí nebo projektů na externí poskytovatele. Často se používá pro úzce vymezené procesy, úkoly nebo jednorázové situace. Rozhodnutí o outsourcingu úkolu často zahrnuje vzdání se významné kontroly ve prospěch poskytovatele služeb.

Naproti tomu spravované služby IT nabízejí komplexnější přístup, který se zaměřuje na správu a podporu základní infrastruktury a provozu IT. Řízené IT, poskytované specializovanými MSP, zahrnuje průběžnou podporu, údržbu a monitorování na základě předplatného.

Zatímco outsourcing lze vnímat především jako službu, řízené IT by mělo být oboustranným, dlouhodobým partnerstvím mezi MSP a klientem, tedy vaší firmou.

Jak zvolit správného poskytovatele spravovaných IT služeb?

Pokud zvažujete využít služby MSP nebo outsourcingu, měli byste nejprve vyhodnotit klady a zápory dostupných služeb, abyste našli tu nejvhodnější pro vaši firmu.

Výhody společně spravovaného IT:

 • Nákladová efektivita: Společně spravované IT je obecně levnější než spravované IT. Můžete těžit z toho, že se interní specialisté soustředí na základní úkoly, zatímco o zbytek se postará partner.
 • Flexibilita: Společně spravované IT vám umožňuje vybrat si, které oblasti chcete spravovat externě, a zachovat si tak kontrolu nad konkrétními aspekty provozu vašeho IT.
 • Zvýšení bezpečnosti: Poskytovatelé společně spravovaného IT mohou pomoci odstranit bezpečnostní mezery a nabídnout hardwarová a softwarová řešení pro zvýšení efektivity systému a zabezpečení dat.

Vzhledem k tomu, že se MSP stávají stále oblíbenějším cílem kyberútočníků – jako například firma Kaseya v roce 2021 - může se vaše společnost stát nepřímou obětí útoku na dodavatelský řetězec. Proto je zásadní ověřit, co MSP dělá pro prevenci takového scénáře, a plány pro případ, že k němu dojde.

Před výběrem MSP identifikujte kritická data a systémy pro vaši firmu a ujistěte se, že smlouva pokrývá jejich ochranu a případnou obnovu. V konečném důsledku jsou MSP zodpovědní za svou i vaši bezpečnost. Jako klíčový partner by měli být stejně spolehliví jako vaši interní odborníci.

 • Rychlá reakce: Díky externímu týmu odborníků mohou společně spravované IT služby urychlit obnovu v případě selhání hardwaru, narušení dat nebo jiných IT krizí.

Nevýhody společně spravovaného IT:

 • Počáteční investice: Zavedení společně spravovaného IT vyžaduje značné investice.
 • Potenciální třenice: Zajištění efektivní spolupráce mezi interním IT týmem a partnerem společně spravovaných služeb může být náročné. Je důležité efektivně rozdělit úkoly mezi oba týmy a sdělit interním IT specialistům, že partner je nemá nahradit.

Výhody řízeného IT

 • Více času na vaše priority: Řízené IT vám umožní soustředit se na rozvoj vašeho podnikání namísto správy IT.
 • Úspora času – a z dlouhodobého hlediska potenciálně i peněz: S řízeným IT se vyhnete složitému najímání specialistů, protože za komplexní IT služby platíte fixní poplatek.

Nevýhody řízeného IT:

 • Vyšší náklady: Řízené IT bývá dražší než společně spravované IT, takže je potenciálně méně vhodné pro firmy, které mají nízký rozpočet.
 • Omezení rozsahu: Někteří poskytovatelé MSP nemusí pokrýt všechny aspekty vašich technologických potřeb, což vede k dalším poplatkům.
 • Náklady na podporu na místě: Fyzická podpora na místě může být spojena s dalšími náklady.

 

Při výběru mezi spravovaným a společně spravovaným IT zvažte současnou situaci vaší společnosti a její budoucí cíle. Vaše volba by nakonec měla vycházet z vašich jedinečných požadavků, rozpočtu a preferencí řízení vaší firmy. Nezapomeňte, že IT není jen obchodní nutností, ale strategickým aktivem, které může vaši organizaci pohánět kupředu.