Firmy a technologie

PaaS nebo SaaS? Která varianta je vhodná pro váš podnik?

6 min. čtení

Možná jste už slyšeli o PaaS a SaaS jako o dvou nejoblíbenějších cloudových řešeních. Ačkoli obě nabízejí řadu výhod, nejsou si rovny. Pochopení jejich rozdílů vám pomůže určit nejlepší řešení pro vaši firmu.

Co je PaaS?

PaaS, což je zkratka pro „platformu jako službu“ (Platform as a Service), je cloudové řešení, které vývojářům poskytuje platformu pro vytváření a nasazování podnikových aplikací. PaaS zjednodušuje proces vývoje a umožňuje vývojářům efektivněji vytvářet, testovat a používat své nástroje a zároveň spravovat základní infrastrukturu.

Toto řešení může být pro podniky významným přínosem, protože umožňuje jejich zaměstnancům vytvářet vlastní aplikace bez nároků na větší počet interních nebo externích vývojářů. PaaS však může být složité nastavit a spravovat, a proto vyžaduje vyšší technické znalosti. Nesprávná manipulace s PaaS může také představovat vyšší bezpečnostní rizika, jako jsou úniky dat, neoprávněný přístup, krádež účtů, chybná konfigurace bezpečnostních nastavení cloudu a DDoS útoky.

Typickými příklady PaaS jsou Google App Engine a Microsoft Azure, které umožňují vývojářům hostovat a spravovat své aplikace v cloudových datových centrech.

Výhody a silné stránky

Jednou z nejvýznamnějších výhod PaaS je flexibilita. Umožňuje podnikům vytvářet vlastní aplikace bez nutnosti najímat externí tým vývojářů, umožňuje zaměstnancům vytvářet řešení bez nutnosti vlastnit konkrétní hardware a zjednodušuje proces vývoje tím, že vyžaduje pouze konfiguraci požadovaných služeb.

Výzvy a rizika

PaaS řešení vyžadují, aby podniky spravovaly svou rozsáhlou infrastrukturu, což zvyšuje riziko kybernetických hrozeb. Stručně řečeno, více možností znamená více aspektů, kterým je třeba věnovat pozornost a chránit je. Společnosti musí zajistit, aby jejich IT týmy měly technické znalosti a zdroje pro bezpečnou správu PaaS.

 

Co je SaaS?

SaaS je zkratka pro „software jako službu“ (Software as a Service). Jedná se o cloudové řešení, které poskytuje uživatelům softwarové aplikace online, obvykle zaměřené na jeden konkrétní účel, jako je komunikace, sdílení dat nebo správa času. SaaS především odstraňuje potřebu podniků instalovat a udržovat softwarové aplikace na vlastních serverech. Místo toho jsou hostovány u poskytovatele a přístupné prostřednictvím internetu. Toto cloudové řešení je obvykle cenově dostupnější a jednodušší než PaaS.

Příklady známých aplikací SaaS jsou Microsoft 365, který nabízí několik pracovních nástrojů, Slack, který poskytuje komunikační funkce, a Dropbox, který se zaměřuje na sdílení souborů.

Výhody a silné stránky

SaaS vítězí z hlediska své jednoduchosti. Nevyžaduje, aby podniky spravovaly infrastrukturu nebo se staraly o aktualizace softwaru. SaaS je také obvykle cenově dostupnější než PaaS, protože je zpravidla nabízen na bázi předplatného. Je to zkrátka nástroj zaměřený na provádění jedné konkrétní věci.

Výzvy a rizika

Tato jednoduchost může také představovat bezpečnostní rizika, pokud poskytovatel nedostatečně řídí zabezpečení softwarových aplikací. Podniky se musí ujistit, že jejich poskytovatelé SaaS mají zavedena spolehlivá bezpečnostní opatření, jako je šifrování, vícefázové ověřování a pravidelné aktualizace softwaru.

SaaS navíc nemusí nabízet stejnou úroveň přizpůsobení jako PaaS. Podniky mohou mít omezenou možnost přizpůsobit softwarové aplikace svým specifickým potřebám. Kromě toho mohou být také při aktualizacích a údržbě softwaru odkázány na milost a nemilost poskytovatele SaaS, což může vést k neočekávaným výpadkům.

PaaS vs SaaS

 

Otázky, které byste si měli položit pro správné rozhodnutí

Volba mezi PaaS a SaaS závisí na konkrétních potřebách a požadavcích vaší firmy. Mnoho společností také volí jejich kombinaci. Zde jsou otázky, které byste si měli položit a které vám pomohou určit správnou možnost:

  • Mám interní tým vývojářů, nebo to nechám na dodavateli?
  • Mám ve firmě specializované odborníky na kybernetickou bezpečnost?
  • Kolik mě bude stát interní vývoj ve srovnání s cenou SaaS? Jaký je můj rozpočet?
  • Potřebuji, aby mé aplikace byly vysoce přizpůsobené, nebo existuje hotové řešení (SaaS), které vyhovuje mým potřebám?
  • Bude můj tým schopen interně vyvinutou aplikaci a dlouhodobě ji aktualizovat a udržovat?
  • Jsou aplikace vytvořené pro konkrétní cíle dostatečné pro provoz a řízení mého podniku?
  • Jak brzy budu řešení potřebovat?