Firmy a technologie

Jak spravovat podniková zařízení v souladu s životním prostředím?

7 min. čtení

Používání telefonů a dalších elektronických zařízení vytváří měřitelný dopad na životní prostředí, ať už kvůli způsobu, jakým byly vyrobeny, jejich účelu a používání, nebo jen kvůli obecným uživatelským návykům.

Pro společnosti, které chtějí omezit svůj dopad na životní prostředí, je rozumným krokem zavedení odpovědné politiky likvidace a recyklace elektronických zařízení. Vzhledem k počtu zařízení na světě je třeba brát vážně jakoukoliv likvidaci těchto zařízení, a to kvůli potenciálně nebezpečným součástem, které obsahují.

To jde ruku v ruce s myšlenkou, že všechna firemní zařízení určená k likvidaci musí nejprve projít řádným procesem vyřazení z provozu, aby na nich nezůstaly uloženy potenciálně důvěrné informace.

Správná správa aktiv a jejich likvidace

IT oddělení se správně vedenou správou aktiv obvykle mají evidenci zařízení a také informace o tom, kdo a jak tato zařízení používá. Ať už se zařízení používá v kanceláři nebo doma, vytváří určitou stopu, nejčastěji v podobě spotřebované energie. Na to by společnost měla pamatovat při nákupu nových zařízení. Energetická účinnost zařízení je důležitým prodejním argumentem u nových zařízení, ale díky správné péči a postupům oprav může společnost maximalizovat použitelnost a životní cyklus všech firemních zařízení a minimalizovat tak jejich dopad na životní prostředí a produkci elektronického odpadu.

V případě, že má být zařízení vyřazeno nebo prodáno, je třeba bezpečně odstranit uložená firemní data, ať už se jedná o jakýkoli kus elektroniky, zejména počítače nebo telefony. V tom případě se doporučuje vymazání pevného/flash disku, demagnetizace (trvalé vymazání magnetických dat i z nefunkčních pevných disků nebo datových pásek) nebo úplné fyzické zničení úložiště, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k důvěrným údajům.

Proč je to důležité, ilustruje například zjištění bezpečnostních expertů společnosti ESET o datech, která našli na zařízeních nakoupených z druhé ruky. Výzkum odhalil, do jaké míry nebyla zmíněná zařízení řádně vymazána, což mohlo vést k neoprávněnému přístupu, a dokonce k úniku dat.

Manipulace s vadnými bateriemi

Přestože jsou baterie v zařízeních v současné době bezpečnější, stále mohou představovat nebezpečí požáru, zejména vadné nebo staré baterie, které byly delší dobu nepoužívané.

Firma, která spravuje desítky či stovky zařízení, jež fungují na baterie, musí pravidelně kontrolovat jejich stav, protože nafouknutá baterie může snadno způsobit požár, který vás bude stát více než případná výměna baterie. Z tohoto důvodu má smysl mít ve společnosti zavedený program recyklace baterií pro pracovní telefony, notebooky a další zařízení, a to i vzhledem k tomu, že zmíněné baterie by mohly způsobit znečištění životního prostředí kvůli nebezpečným materiálům, ze kterých jsou vyrobeny.

S tímto bodem souvisí i správné nakládání s elektronickým odpadem a jeho recyklace. Někteří výrobci a prodejci obvykle mají programy zpětného odběru, v rámci kterých přijímají stará zařízení k odpovědné likvidaci, někdy dokonce nabízejí nové zařízení se slevou za vaše staré.

Cloud snižuje náklady a umožňuje šetřit životní prostředí

Jak je to se serverovou infrastrukturou? Tato otázka je z mnoha důvodů poněkud složitější. Hlavním z nich je skutečnost, že každá společnost s velkým množstvím serverů nevyhnutelně čelí otázce, zda se údržba vůbec vyplatí vzhledem k souvisejícím nákladům.

Servery jsou páteří každého IT provozu, takže jejich správné používání může vést k výrazným úsporám nákladů. Je zřejmé, že mít energeticky úsporný hardware, který pracuje s efektivními zdroji napájení, úspornými procesory a dalšími pokročilými funkcemi správy napájení, může výrazně snížit spotřebu energie a zachovat výkon.

V souvislosti s recyklací a údržbou majetku je však rozumné zvážit správné řízení životního cyklu, včetně plánování likvidace po skončení životnosti. Pravidelné posuzování a modernizace serverů zajistí jejich optimální a efektivní fungování.

Další možností je odstranění potřeby serverů nebo snížení jejich množství prostřednictvím outsourcingu některých serverových potřeb. Například výměnou části vašich on-premise řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti za cloudové řešení, můžete ušetřit náklady na správu serverů a zabezpečení.

Cloudová řešení jsou šetrná k životnímu prostředí i peněžence. Pomáhají přírodě tím, že snižují vaši ekologickou stopu, a vaší společnosti tím, že snižují některé vaše náklady.

Miniprůvodce k zabezpečení cloudu

Široce používané cloudové aplikace jsou chráněné a pravidelně aktualizované, ale to neznamená, že jsou imunní vůči všem hrozbám.
Jak zvýšit jejich zabezpečení?

ZÍSKAT PŘÍRUČKU