Kybernetická bezpečnost

Uvažujete o přechodu na cloudové zabezpečení?

8 min. čtení

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč podniky stále častěji přecházejí od lokálních řešení ke cloudu. Technologie se vyvíjejí a firmy musí zvážit výhody a nevýhody jednotlivých možností. Cloudové zabezpečení nabízí nákladovou efektivitu, flexibilitu a škálovatelnost. Přechod na cloudovou bezpečnostní konzoli může ulehčit zaměstnancům a zejména IT oddělením.

V dnešním rychle se vyvíjejícím digitálním prostředí čelí podniky nebývalým bezpečnostním výzvám. S neustálým nárůstem sofistikovaných kybernetických hrozeb se pro organizace stalo nezbytností nasazovat robustní řešení kybernetické bezpečnosti. Zatímco tradiční on-premise bezpečnostní řešení jsou v mnoha regionech již dlouho standardem, cloudová řešení kybernetické bezpečnosti nabízejí nový rozměr ochrany. Jaké jsou jejich hlavní výhody?

Centralizované řízení a kontrola

Jednou z hlavních výhod cloudového řešení zabezpečení je centralizovaná správa a řízení. Na rozdíl od lokálních řešení, která často vyžadují samostatné systémy správy pro každou fyzickou lokalitu, nabízejí konzole v cloudu jednotné rozhraní, kde mohou správci na jednom místě snadno sledovat a spravovat bezpečnostní opatření v různých lokalitách.

Tento centralizovaný přístup zefektivňuje bezpečnostní operace, umožňuje detekci hrozeb a reakci na ně v reálném čase a usnadňuje důsledné prosazování bezpečnostních zásad, čímž se zlepšuje celková ochrana organizace.

Nižší celkové náklady

Podniky mohou snížit kapitálové výdaje tím, že si předplatí cloudová řešení a budou platit pouze za využívané služby. Organizace mohou efektivněji alokovat své zdroje tím, že odpadá potřeba nákladného pořizování hardwaru, jeho údržby a aktualizací. Organizace navíc mohou využít úspor z rozsahu a odborných znalostí poskytovatelů cloudových služeb, kteří spravují a udržují základní infrastrukturu, což v dlouhodobém horizontu vede k výrazným úsporám nákladů.

Vylepšená škálovatelnost

Díky škálovatelnosti cloudových bezpečnostních řešení mohou organizace snadno přizpůsobovat svou bezpečnostní infrastrukturu svým měnícím se potřebám. Na rozdíl od tradičních lokálních řešení, která často vyžadují zásadní modernizaci nebo výměnu hardwaru, aby se přizpůsobila zvýšené pracovní zátěži, lze cloudová řešení snadno rozšiřovat nebo redukovat podle potřeby. Tato flexibilita zajišťuje, že podniky mohou průběžně přizpůsobovat svá bezpečnostní opatření bez ohledu na sezónní výkyvy nebo náhlé nárůsty síťového provozu.

Výkon a spolehlivost

Cloudová bezpečnostní řešení využívají výkon nejmodernějších technologií a infrastruktury. Tato řešení poskytují zvýšenou redundanci a odolnost proti chybám díky geograficky rozmístěným datovým centrům, čímž výrazně snižují riziko přerušení nebo výpadku služeb.

Poskytovatelé cloudových řešení navíc investují velké prostředky do robustních bezpečnostních opatření, včetně pokročilých systémů detekce hrozeb a nepřetržitého monitorování, čímž zajišťují vyšší úroveň ochrany před novými hrozbami.

Rychlé nasazení a aktualizace

Cloudová řešení urychlují nasazení a umožňují organizacím rychle implementovat základní bezpečnostní opatření. Na rozdíl od lokálních řešení, která mohou představovat zdlouhavé instalační procesy a složité konfigurace, nabízejí cloudová řešení jednoduché nastavení a integraci.

Poskytovatelé cloudových řešení navíc průběžně aktualizují svou bezpečnostní infrastrukturu a nasazují záplaty a aktualizace, aniž by vyžadovali manuální zásahy ze strany IT týmu organizace. Díky tomu mají podniky vždy přístup k nejnovějším bezpečnostním funkcím, které odstraňují zranitelnosti a zkracují dobu, po kterou je firma vystavena potenciálním hrozbám.

Jaké jsou nevýhody cloudového zabezpečení?

Není jich mnoho, ale klíčovým předpokladem pro úspěšné provozování kybernetické bezpečnosti z cloudové konzole je spolehlivé připojení k internetu. Nestabilní nebo pomalé připojení může ovlivnit výkonnost bezpečnostních systémů a aplikací v cloudu.

On-premise řešení jsou tedy stále vhodná právě pro společnosti působící v oblastech se špatným pokrytím signálem. To se však týká jen malého procenta firem. Pro všechny ostatní výhody cloudových platforem výrazně převažují nad potenciálními nevýhodami.

Organizace by měly při implementaci používat určité osvědčené postupy, aby maximalizovaly výhody cloudových řešení digitálního zabezpečení. Mezi ně patří např:

  • Zajištění spolehlivého internetového připojení pro optimální výkon.
  • Spolupráce s důvěryhodným poskytovatelem, který má prokazatelné výsledky, včetně spolehlivého šifrování dat na ochranu před možným narušením bezpečnosti.
  • Instalace nejnovějších bezpečnostních aktualizací a záplat.
  • Vypracování plánu kontinuity činností pro případné přerušení služby.
  • Pravidelné sledování výkonu sítě a aplikací s cílem identifikovat a neprodleně řešit případné problémy.
  • Zavedení a pravidelná kontrola přístupových práv ke konzoli.

Cloudové zabezpečení je přesvědčivou alternativou k tradičním bezpečnostním řešením. Už neplatí, že by bylo dražší nebo obtížněji kontrolovatelné a spravovatelné. Jak ukazují výše uvedené výhody, cloudové zabezpečení vám pomůže připravit se na potenciální digitální nebezpečí.

banner eset protect