Digitale weerbaarheid

De kunst van SIEM-beheer: Beveiligingsgebeurtenissen en dreigingen in bedwang houden

4 minuten leestijd

door Romy Tump

In de moderne wereld van cyberdreigingen is het beveiligen van bedrijfsnetwerken en het beschermen van gevoelige gegevens een topprioriteit geworden voor organisaties. Security Information and Event Management (SIEM) speelt een cruciale rol bij het detecteren, analyseren en reageren op beveiligingsincidenten. Het effectief beheren van een SIEM-systeem is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat beveiligingsgebeurtenissen en dreigingen adequaat worden aangepakt.

 

Wat is SIEM?

SIEM staat voor Security Information and Event Management. Het is een geïntegreerd systeem dat beveiligingsinformatie en gebeurtenissen van verschillende bronnen verzamelt, analyseert en rapporteert. Door inloggegevens van netwerkapparaten, systemen, toepassingen en andere bronnen te verzamelen, stelt SIEM organisaties in staat om verdachte activiteiten en potentiële dreigingen te identificeren.

Het belang van SIEM-management:

Effectief SIEM-management biedt diverse voordelen voor bedrijven:

1. Proactieve dreigingsdetectie

Door middel van real-time monitoring en geavanceerde analyse van beveiligingsgebeurtenissen kan SIEM verdachte patronen en afwijkingen identificeren die wijzen op mogelijke aanvallen of inbreuken.

2. Snelle respons op incidenten

SIEM stelt organisaties in staat om beveiligingsincidenten snel te detecteren, te onderzoeken en erop te reageren. Hierdoor kan de impact van een aanval worden beperkt en kan de hersteltijd worden verkort.

3. Compliance en auditing

SIEM helpt bij het naleven van regelgeving en het voldoen aan auditvereisten door het verzamelen en analyseren van gegevens over beveiligingsgebeurtenissen. Het biedt gedetailleerde rapportage en traceerbaarheid van incidenten.

4. Verbeterde operationele efficiëntie

Door het centraliseren van beveiligingsinformatie en het automatiseren van processen, kan SIEM de operationele efficiëntie verbeteren. Het vermindert het aantal valse positieven en biedt bruikbare inzichten om de algehele beveiligingsinfrastructuur te optimaliseren. 

 

SIEM-management speelt een essentiële rol bij het beheren van beveiligingsgebeurtenissen en dreigingen in een organisatie. Door effectief SIEM-management kunnen organisaties proactief dreigingen detecteren, snel reageren op incidenten, voldoen aan regelgeving en de algehele beveiligingsmaatregelen optimaliseren. Het is een integraal onderdeel van een sterke cybersecuritystrategie en verdient aandacht en investeringen van organisaties di streven naar een robuuste beveiliging van hun systemen en gegevens. 

Verschillen en overeenkomsten tussen MDR en SIEM:

SIEM en MDR zijn beide benaderingen die worden gebruikt om de beveiliging van organisaties te verbeteren, maar ze hebben verschillende focusgebieden en functionaliteiten. Hier zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen SIEM en MDR:

Verschillen:

Focusgebied

  • SIEM richt zich voornamelijk op het verzamelen, beheren en analyseren van beveiligingsgebeurtenissen en loggegevens van verschillende bronnen. Het identificeert patronen en afwijkingen die kunnen wijzen op potentiële dreigingen.
  • MDR richt zich op proactieve monitoring, detectie en respons op beveiligingsincidenten. Het maakt gebruik van geavanceerde tools, technologieën en menselijke expertise om dreigingen snel te detecteren, te onderzoeken en erop te reageren. 

Aanpak

  • SIEM is een technologiegerichte aanpak. Het verzamelt gegevens, voert analyses uit en genereert rapporten en waarschuwingen op basis van vooraf gedefinieerde regels en drempels.
  • MDR is een servicegerichte aanpak. Het omvat vaak het outsourcen van beveiligingstaken aan een externe dienstverlener die is gespecialiseerd is in het monitoren en reageren op beveiligingsincidenten. MDR combineert menselijke expertise, geavanceerde technologieën en processen om dreigingen effectief aan te pakken. 

Verantwoordelijkheid

  • Bij SIEM ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer en de implementatie van het SIEM-systeem meestal bij de interne IT- of beveiligingsteams van een organisatie.
  • Bij MDR ligt de verantwoordelijkheid voor het monitoren, detecteren en reageren op dreigingen grotendeels bij de externe MDR-dienstverlener, hoewel samenwerking met het interne team van de organisatie belangrijk blijft.

Overeenkomsten:

Verbeterde detectie en respons:
Zowel SIEM als MDR zijn gericht op het verbeteren van de detectie en respons op beveiligingsincidenten. Ze helpen bij het identificeren van dreigingen, het verminderen van de detectietijd en het bieden van snelle respons om impact van incidenten te minimaliseren.

Gegevensanalyse:
Zowel SIEM als MDR maken gebruik van gegevensanalyse om inzicht te krijgen in beveiligingsgebeurtenissen. Ze kunnen beide gebruikmaken van machine learning, gedragsanalyse en andere geavanceerde technieken om driegingen te identificeren die anders mogelijk over het hoofd worden gezien.

Naleving en rapportage:
Zowel SIEM als MDR bieden mogelijkheden voor nalevingscontroles en rapportage van beveiligingsgebeurtenissen. Ze kunnen helpen bij het voldoen aan regelgeving en het genereren van gedetailleerde rapporten over incidenten en maatregelen die zijn genomen.

 

 

Hoewel SIEM en MDR vergelijkbare doelen hebben, verschillen ze in hun focus, aanpak en verantwoordelijkheden. SIEM richt zich op het beheer en de analyse van beveiligingsgebeurtenissen, terwijl MDR zich richt op het monitoren en reageren op dreigingen. Organisaties kunnen ervoor kiezen om alleen SIEM te implementeren en intern te beheren, of ze kunnen MDR-diensten inschakelen om een uitgebreide beveiligingsaanpak te realiseren. Het is belangrijk om de specifieke behoeften en middelen van een organisatie in overweging te nemen bij het kiezen tussen SIEM en MDR.