Digitale maatschappij

De verschillen en overeenkomsten tussen EDR, MDR en XDR

4 minuten leestijd

In de securitywereld worden er veel afkortingen gebruikt, zoals afkortingen die te maken hebben met Detection & Response. Naast EDR (Endpoint Detection & Response), XDR (Extended Detection & Response), MDR (Managed Detection & Response), is er laatst MXDR (Managed Extended Detection & Response) bijgekomen.

Wat is EDR?

EDR is gericht op het beveiligen van endpoints en kan gezien worden als een ontwikkeling van traditionele endpoint security. Onze visie en definitie van EDR ligt het meest in lijn met die van Forrester, die luidt als volgt: ‘’Detectie-, onderzoeks- en responstechnologie die beveiligingsrelevante telemetrie van endpoints verzamelt, anomaliedetectie uitvoert, analisten in staat stelt onderzoek te doen op basis van verzamelde telemetrie en de respons van analisten op getroffen endpoints vergemakkelijkt.’’

Wat is XDR?

XDR bouwt voort op het concept van EDR, maar gaat verder dan alleen endpoints. Het integreert gegevens van verschillende beveiligingsbronnen, waaronder endpoints, netwerken en cloud-omgevingen. Door deze gegevens bij elkaar te brengen en te analyseren, biedt XDR een totaalbeeld van de beveiligingsstatus van een organisatie. XDR stelt organisaties in staat geavanceerde dreigingen te identificeren en hier effectief op te reageren.

Wat je kunt halen uit de gegevens van endpoints, zoals laptops, mobiele apparaten en servers, verschilt. XDR verzamelt gegevens van netwerken, endpoints, servers, e-mails en uit de cloud. Vervolgens worden dreigingen geanalyseerd, ontdekt en hersteld om dataverlies te voorkomen. Het meest ideale is een XDR-oplossing die vanuit één platform alle inzichten biedt. Hierdoor heb je een holistisch overzicht. 

Van XDR naar MDR

XDR geeft veel inzicht en detectie & response mogelijkheden, maar vergt tegelijkertijd de expertise en security-analisten om dergelijke oplossingen ten volle te kunnen benutten. Door het tekort aan securityspecialisten op de arbeidsmarkt, bieden de meeste leveranciers ook MDR aan. Zo kunnen organisaties succesvol aan de slag gaan met XDR. De toegevoegde waarde van MDR is het sneller afhandelen van alerts en de deskundige analyse en afweging van security-experts die klanten tot hun beschikking hebben.

Wat is MDR?

Managed Detection and Response (MDR) is een dienst waarbij een externe partij verantwoordelijk is voor het detecteren van beveiligingsincidenten in een bedrijf. Dit betekent dat zij specifieke software gebruiken, bijvoorbeeld Endpoint Detection & Response. Hiermee kunnen de activiteiten op een bedrijfsnetwerk gemonitord en geanalyseerd worden, om op zoek te gaan naar de aanwijzingen van een mogelijke aanval. Als er iets verdachts wordt gedetecteerd, wordt er direct actie ondernomen om het incident te stoppen en te voorkomen dat er schade wordt aangericht.

Op deze manier kan een ondernemer zich richten op de groei van de organisatie, zonder zich zorgen te maken over de beveiliging van het netwerk. MDR is een soort digitale alarmcentrale tegen cybercrime. MDR-dienstverleners zorgen dat je bedrijf 24/7 wordt bewaakt en snel kan reageren als er iets misgaat.

Volgens Forrester kun je services voor beheerde detectie en respons (MDR) gebruiken om ongeautoriseerde en/of verdachte activiteiten snel te detecteren, te onderzoeken en erop te reageren; zekerheid te bieden dat tegenstanders geen toegang hebben gekregen via threat hunting; en acties aan te bevelen om de algehele beveiligingsstatus te verbeteren.

Deze afkortingen en definities worden door de markt gevormd en zijn zeer trendgevoelig. Voor een onafhankelijke visie en definitie van deze terminologie in deze dynamische markt zijn onderzoeksbureaus als Forrester een goede informatiebron.

Wat voegt Detectie & Respons toe?

Waar preventieve beveiligingsoplossingen IT-beheerders beperkte informatie bieden over datgeen wat er gebeurt, geeft detectie en respons een schat aan informatie. De meeste oplossingen zijn in te stellen op de hoeveelheid informatie die je wilt zien. Wil je alleen specifieke meldingen zien, of wil je alle informatie in je beheerconsole? Dit maakt de XDR-tool voor zowel IT-beheerders als –specialisten inzetbaar. Zo'n tool inzetten vereist echter gespecialiseerde kennis en inzichten om de informatie te kunnen plaatsen en om conclusies en vervolgstappen te bepalen.

Waarom is het verstandig om gebruik te maken van Detectie & Respons?

  • Verbeterde detectie van dreigingen
  • Snellere respons op incidenten
  • Geheel beeld van de beveiligingsstatus
  • Externe expertise en continue monitoring
  • Schaalbaarheid en flexibiliteit

Hoe versterken EDR, XDR en MDR elkaar?

Hoewel ze zich richten op verschillende aspecten van dreigingsdetectie en respons, kunnen ze elkaar versterken om een meer gelaagde en effectieve beveiligingsstrategie te bieden. EDR kan bijvoorbeeld de detectie op endpoint-niveau verbeteren door verdachte activiteiten te identificeren. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geanalyseerd binnen een XDR-platform, waarbij context en inzicht worden geboden vanuit verschillende beveiligingsbronnen. MDR kan worden ingezet als een aanvullende laag, waarbij experts de gedetecteerde dreigingen nauwlettend in de gaten houden en snelle responsacties bieden, wat resulteert in  verhoogde beveiligingsdekking en algehele weerbaarheid tegen cyberaanvallen.

 

Hoewel EDR, XDR, MDR verschillende benaderingen vertegenwoordigen, delen ze een gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de detectie en respons op dreigingen.