Digitale weerbaarheid

De zin en onzin van Managed Detection & Response (MDR)

5 minuten leestijd

door Romy Tump

Het jaar van cybersecuritywetgeving en de rol die MDR daarin kan betekenen

Wat is de betekenis van Managed Detection & Response (MDR)?

Managed Detection and Response (MDR) is een dienst waarbij een externe partij verantwoordelijk is voor het detecteren van beveiligingsincidenten in een bedrijf. Dit betekent dat zij specifieke software gebruiken, bijvoorbeeld Endpoint Detection & Response. Hiermee kunnen de activiteiten op een bedrijfsnetwerk gemonitord en geanalyseerd worden, om op zoek te gaan naar de aanwijzingen van een mogelijke aanval. Als er iets verdachts wordt gedetecteerd, wordt er direct actie ondernomen om het incident te stoppen en te voorkomen dat er schade wordt aangericht.

Op deze manier kan een ondernemer zich richten op de groei van de organisatie, zonder zich zorgen te maken over de beveiliging van het netwerk. MDR is een soort digitale alarmcentrale tegen cybercrime, MDR-dienstverleners zorgen dat je bedrijf 24/7 wordt bewaakt en snel kan reageren als er iets misgaat.

MDR advies:

Waarom zou ik MDR uitbesteden en hoe helpt het mij te voldoen aan wet- en regelgeving?

Er zijn verschillende redenen waarom een organisatie MDR-services zou afnemen, in plaats van het zelf te doen. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

1. Expertise: MDR-providers hebben vaak een team van beveiligingsexperts met specifieke kennis en ervaring op het gebied van cybersecurity. Zij beschikken over de juiste tools en methoden om dreigingen te detecteren en te bestrijden.

2. Tijd: Het bewaken en analyseren van een netwerk kan veel tijd in beslag nemen. Door MDR uit te besteden, kunnen organisaties zich richten op hun core business, terwijl de MDR-dienstverlener zorgt voor de beveiliging van hun netwerk.

3. Kosten: Het ontwikkelen en onderhouden van een intern beveiligingsteam kan duur zijn. Door MDR uit te besteden, kunnen organisaties voorkomen dat ze veel geld moeten uitgeven aan personeel, software en hardware. Een MDR-dienstverlener is vaak goedkoper dan het zelf inhuren van specialisten.

4. Continuïteit: Bedrijven kunnen te maken krijgen met een beveiligingsincident waarbij hun interne team overweldigd kan raken. Een MDR-dienstverlener kan zorgen voor continuïteit, zodat er altijd een team beschikbaar is om de incidenten te begeleiden. Vanwege de ervaring die deze dienstverleners hebben, kan dit voor een hogere kwaliteit van afhandeling zorgen.

5. Voldoen aan wet- & regelgeving: Sommige industrieën zijn verplicht om aan specifieke beveiligingsnormen te voldoen. Een MDR-provider kan helpen om deze normen te implementeren en te handhaven. Er komt steeds meer wetgeving aan die ook kleinere ondernemers zal beïnvloeden. Het implementeren van MDR-dienst via een derde partij kan helpen om ook aan die wetgeving te voldoen.

 

Hoe kun je jouw organisatie het beste voorbereiden op MDR?

Voordat jouw organisatie een MDR-dienst afneemt, is het belangrijk om een aantal stappen te nemen om je voor te bereiden op de implementatie van de service:

  • Inventariseer jouw netwerk: Maak een duidelijk overzicht van jouw IT-omgeving, inclusief servers, werkstations, mobiele apparaten en cloud-toepassingen. Dit zal de MDR-dienstverlener helpen om een beter beeld te krijgen van jouw specifieke beveiligingsbehoeften.
  • Identificeer jouw bedrijfskritische data: Bepaal welke data voor jouw bedrijf van groot belang is en waar het opgeslagen is. Dit helpt de MDR-dienstverlener om specifieke beveiligingsmaatregelen te nemen voor deze gevoelige informatie.
  • Evalueer jouw huidige beveiligingsmaatregelen: Bepaal welke beveiligingsmaatregelen je al hebt genomen en of deze voldoende zijn. Een overkoepelende risicoanalyse kan hierbij helpen. Dit helpt de MDR-provider om te bepalen welke aanvullende maatregelen er nodig zijn.
  • Communiceer met de MDR-provider: Overleg met de MDR-provider over jouw specifieke beveiligingsbehoeften en de verwachtingen van de service. Deze informatie helpt de MDR-provider om een dienst op maat te bieden.
  • Maak een incident-responsplan: Maak een incident-responsplan voor het geval er een beveiligingsincident plaatsvindt. Dit helpt om snel te kunnen handelen en het incident te beperken.
  • Scholing: Scholing van jouw medewerkers is erg belangrijk, zorg ervoor dat jouw medewerkers op de hoogte zijn van de laatste beveiligingstrends en de risico's die zij kunnen veroorzaken.

Door deze stappen te nemen, zal de organisatie beter voorbereid zijn op de implementatie van een MDR-dienst en wordt deze zo succesvol mogelijk geleverd.

Zinnig, maar niet perfect

De zin van een MDR-dienstverlening is duidelijk – het kan organisaties helpen zich te richten op hun core business door minder kosten te maken en de organisatie tegelijkertijd beter te beschermen en kan helpen te voldoen aan complexere wet- & regelgeving.

De onzin van een MDR-dienstverlening zit hem in het feit dat MDR-dienstverlening geen “Silver Bullet” is, een organisatie dient goede voorbereidingen te treffen voor het implementeren van een MDR-dienstverlening.

 

In de huidige digitale wereld is het steeds belangrijker om je te gaan oriënteren op MDR-dienstverlening. Organisaties moeten zich voorbereiden op de implementatie van deze service door een inventarisatie van hun netwerk, identificatie van bedrijfskritische data, evaluatie van huidige beveiligingsmaatregelen, communicatie met de MDR-provider en een incident-responsplan.

 

Blijf lezen