Digitale weerbaarheid

De 4 fases van een Security Incident Response Plan

4 minuten leestijd

Heeft jouw organisatie al een incident response plan?

In de hedendaagse digitale wereld waarin we leven, is het belangrijker dan ooit om een IT Security Incident Response Plan te hebben. Een incident kan vele vormen aannemen, van een kleine fout tot een grootschalige cyberaanval. Het is daarom van essentieel belang dat organisaties een Incident Response Plan opstellen om snel te kunnen reageren op deze situaties en de schade tot een minimum te beperken.

Een Incident Response Plan is een strategie die wordt gebruikt om de reactie op een security-incident te coördineren. Het plan beschrijft de procedures die moeten worden gevolgd om een incident response te organiseren en te beheren, inclusief de betrokken rollen en verantwoordelijkheden van het IT-beveiligingsteam en andere belangrijke stakeholders.

Het Security Incident Response Plan (SIRP) is een specifieke vorm van een Incident Response Plan dat gericht is op IT-beveiligingsincidenten. Het is een gedetailleerd document dat beschrijft hoe de organisatie moet reageren op beveiligingsincidenten, zoals malware-infecties of denial-of-service-aanvallen. Het plan moet ook procedures bevatten om potentiële schade te beperken en om de oorzaak van het incident te identificeren en te verhelpen.

Een compleet opgestelde Security Incident Response procedure bevat vier fasen van incident response: detectie, analyse, containment en herstel. Deze fasen kun je gebruiken als template voor jouw Incident Repsonse plan:

1. Voorbereiding

Voor elk SIRP is voorbereiding nodig. Noteer bijvoorbeeld de benodigde gegevens van jouw cyberverzekering en IT-partner ergens offline, zodat je hier ook bij kunt in het geval van een incident. Zorg ook voor contactgegevens van alle personen die betrokken moeten zijn in het plan, en zorg voor regelmatige back-ups en test deze periodiek.

2. Detectie & Analyse

De eerste fase van een incident is detectie, waarbij het IT security incident wordt geïdentificeerd. Dit kan worden gedaan door monitoring van systemen en netwerken of door meldingen van werknemers of klanten. Zodra een incident is gedetecteerd, moet het worden geverifieerd om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk een beveiligingsincident betreft en niet alleen een fout of storing.

Daarna wordt het beveiligingsincident geanalyseerd om te bepalen wat er is gebeurd, wat de oorzaak is en wat de impact is op de organisatie. Dit omvat het onderzoeken van de oorsprong van het incident, zoals het identificeren van de aanvaller en het vaststellen van de kwetsbaarheid die is gebruikt om de aanval uit te voeren. Het doel van de analysefase is de omvang van het incident te bepalen en te beslissen welke acties moeten worden ondernomen.

3. Containment (isolatie en mitigatie)

De derde fase van het SIRP is containment, waarbij uitbreiding van het beveiligingsincident wordt gestopt. Dit omvat het isoleren van de getroffen systemen of netwerken om te voorkomen dat de aanval zich verspreidt. Een stap in deze fase zou kunnen zijn om de netwerkverbinding (zowel kabel als wifi) te verbreken. Het doel van de containmentfase is om te voorkomen dat het incident zich verder verspreidt en de schade beperkt.

4. Herstel

De laatste fase van het SIRP is herstel, waarbij het systeem of de netwerkfunctionaliteit wordt hersteld. Dit omvat het opruimen van alle sporen van de aanval en het herstellen van eventuele schade aan systemen en netwerken. Na het herstel moeten de oorzaken van het beveiligingsincident worden geanalyseerd en aangepakt om de toekomstige incidenten te voorkomen.

Een goede Cyber Incident Response is essentieel voor organisaties die hun kritieke systemen en gegevens willen beschermen. Een Cyber Incident Response plan moet de procedures omvatten die nodig zijn om te reageren op cyberaanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit. Het plan moet de noodzakelijke acties en procedures beschrijven die moeten worden uitgevoerd om de gevolgen van een aanval te beperken en om de veiligheid van de organisatie en haar gegevens te waarborgen.

De Incident Response Planning moet voortdurend worden geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat het plan up-to-date is en voldoet aan de huidige beveiligingsrisico’s. Incident Response Planning is een continu proces dat ervoor zorgt dat het cybersecurityteam van een organisatie is voorbereid op eventuele beveiligingsincidenten.