Kybernetická bezpečnost

Jak najít správný software pro zálohování a obnovu?

9 min. čtení

Čím více dat vaše společnost uchovává a závisí na nich její fungování, tím větší je potřeba je zálohovat.

Důležitost pravidelného zálohování jsme už vysvětlili, ale jak najít dodavatele a řešení, které vyhovuje vašim potřebám?

1. Vyhodnoťte, která data jsou kritická

Zeptejte se sami sebe: Která data a dokumenty jsou tak důležité, že bez nich vaše firma nemůže fungovat? Jaké ztráty dat by byly pro vaši firmu zničující? Potřebujete zálohovat celé operační systémy, nebo jen konkrétní soubory a složky? Odpovědi na tyto otázky vám umožní zjistit, jak komplexní by mělo být vaše řešení zálohování a obnovy. Musíte si být jisti, že řešení dokáže pokrýt všechna data a aplikace, se kterými pracujete. A myslete také na e-maily. V dnešní době obsahuje naše e-mailová komunikace více cenných informací než kdy dříve, proto byste měli zálohovat i ji.

2. Zjistěte, zda řešení splňuje vaše požadavky na RTO a RPO 

Cílový čas obnovy (RTO) a cílový bod obnovy (RPO) - tyto dvě metriky byste měli znát ještě před investicí do softwaru pro zálohování a obnovu.

První z nich udává, jak dlouho mohou být aplikace mimo provoz, aniž by došlo ke znatelným důsledkům spojeným s přerušením kontinuity podnikání. Druhá říká, kolik dat lze ztratit, než dojde k dramatickému poškození vašeho podnikání.

Tyto dva údaje také určují četnost zálohování a dobu potřebnou k obnově dat. Téměř každý chce svá data obnovit co nejdříve a nechce o ně přijít. Řešení by proto mělo umožňovat provádět zálohy tak často, jak potřebujete, a systém obnovy by měl umožnit obnovit data během několika minut nebo dokonce rychleji, pokud je to pro vaši firmu možné a zásadní.

zalohy a obnova infografika

3. Cloud nebo on-premise?  

Kombinujte cloudová a lokální řešení a dodržujte pravidlo 3-2-1, tj. mějte tři kopie na dvou různých interních místech a alespoň jednu mimo firmu. Pak můžete provádět běžné zálohování, které vyžaduje hodně místa v místním úložišti, a další zálohy nebo jen nejdůležitější data můžete posílat do cloudu.

Pro případ, že by vaši kancelář postihla třeba povodeň, můžete data obnovit z externího úložiště. A nejvhodnější externí umístění? Cloud.

Pokud budete data zálohovat na pevném disku, vezměte v úvahu, že životnost pevných disků je omezená. Měly by se vyměňovat každých 3-5 let. Pokud jsou disky staré, raději je rychle vyměňte, abyste si byli jisti, že nedojde k jejich neočekávanému selhání, a aby vaše data byla v bezpečí.

Miniprůvodce k zabezpečení cloudu

Široce používané cloudové aplikace jsou chráněné a pravidelně aktualizované, ale to neznamená, že jsou imunní vůči všem hrozbám.
Jak zvýšit jejich zabezpečení?

ZÍSKAT PŘÍRUČKU

4. Ručně nebo automaticky? 

Jediný způsob, jak vytvořit správnou zálohu, je použít specializovaný software. Podle statistik jsou manuální zálohy obvykle starší než půl roku. A pokud jde o obnovu, takové zálohy pravděpodobně nebudou obsahovat vše, co potřebujete. Velmi často se také můžete setkat se zálohováním dat pomocí skriptů, což se nedoporučuje, protože poskytovatel softwaru nemá nad těmito skripty centralizovanou kontrolu. V takových případech je za vše zodpovědný správce IT. 

Také optimální proces obnovy by měl fungovat téměř automaticky a měli byste mít možnost snadno zvolit, jaká data chcete obnovit, a časový bod, od kterého chcete data obnovit. 

Otázky, které je třeba si před investicí položit

Odpovědi na následující otázky vám pomohou rozhodnout, jaká data byste měli zálohovat a zabezpečit.

Kde uchovávám nejcennější data a aktiva? 

Byl bych schopen pokračovat v podnikání, kdybych o tato data přišel? 

Pokud by mi byl právě v tomto okamžiku odebrán počítač, byl bych schopen pokračovat v činnosti?

Jsou data řádně chráněna, nebo ne?  

5. Důvěřujte dobrým radám

Poskytovatel softwaru by vám měl pomoci vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Měl by vám pomoci vyhodnotit, která data jsou pro vaše podnikání klíčová, a najít vhodné řešení a procesy. Proto s ním sdílejte co nejvíce informací. 

6. Otestujte si svoji volbu

Vybrali jste si softwarové řešení a nastavili ho. I když se zdá, že vše běží hladce, nezapomeňte otestovat proces zálohování a obnovy. Měli byste se ujistit, že se zálohy na úložišti nepoškodí a že jste schopni dosáhnout doby obnovy odpovídající vašim potřebám. V případě útoku už není čas na hledání správného postupu. 

Může dojít k narušení vaší zálohy?

Pokud používáte řešení, které šifruje data při odesílání do cloudu pomocí zero-knowledge encryption, není možné získat přístup k záloze ani při jejím přenosu. V takovém případě ani sami poskytovatelé cloudových služeb nevědí nic o datech uložených na jejich serverech.