Digitale weerbaarheid

Wat is een Data Loss Prevention oplossing?

4 minuten leestijd

door Romy Tump

DLP staat voor Data Loss Prevention (gegevensverliespreventie). Het is een strategie en een set van technologieën en processen die zijn ontworpen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, ex filtratie of vernietiging.

Wat is DLP?

DLP staat voor Data Loss Prevention (gegevensverliespreventie). Het is een strategie en een set van technologieën en processen die zijn ontworpen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, ex filtratie of vernietiging. DLP-oplossingen helpen bedrijven bij het voorkomen van onbedoeld of opzettelijk gegevensverlies, het beschermen van intellectueel eigendom en het waarborgen van de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

Waarom is data loss prevention (DLP) een handig hulpmiddel voor een organisatie?

DLP helpt een organisatie bij het beschermen en beveiligen van gegevens tegen data verlies en datalekken. DLP kan organisaties op verschillende manieren helpen en bestaat vaak uit  de volgende onderdelen: preventief en detective. 

  • Preventieve DLP

    Hierbij worden organisaties geholpen om gegevensverlies of –diefstal te voorkomen voordat het plaatsvindt.  Deze vorm blokkeert of beperkt de toegang tot gevoelige informatie.

  • Detective DLP

    Deze vorm gebruikt technologieën om risicovol gedrag te detecteren, zoals het verzenden van gevoelige gegevens naar externe locaties. Hierbij wordt er actief gemonitord op mogelijke inbreuken.

Welke stappen moet je volgen om een DLP-oplossing te implementeren?

1. Identificeer gevoelige gegevens

Voordat een DLP-oplossing kan worden geïmplementeerd, is het verstandig om te weten welke gevoelige gegevens je wilt beschermen. Dit omvat het identificeren van alle gegevens die onderhevig zijn aan regelgeving of interne basisrichtlijnen.

2. Bepaal de mogelijke bedreigingen

Identificeer alle mogelijke bedreigingen waaraan je organisatie kan worden blootgesteld, zoals gegevensdiefstal, ongeautoriseerde toegang en interne lekken.

3. Kies de juiste DLP-oplossing

Zoals eerder in dit artikel zijn er verschillende DLP-oplossingen beschikbaar, elk met hun eigen sterke- en zwakke punten. Kies een oplossing die past bij de behoeften en het budget van jouw organisatie.

4. Installeer de software

Nadat je een DLP-oplossing hebt gekozen, is het handig  om de software te installeren op de systemen die je wilt beschermen. Dit kan betekenen dat je de software installeert op endpoints, servers en netwerkinfrastructuur.  

5. Configureer de DLP-oplossing

Configureer de DLP-oplossing om te zoeken naar de gevoelige gegevens die je hebt geïdentificeerd en stel regels in voor het beheer van deze gegevens. Dit kan betekenen dat je regels op gaat stellen voor het blokkeren van ongeautoriseerde toegang, het monitoren van het gebruik van gegevens en het beperken van het delen van gegevens.

6. Test de DLP-oplossing

Het is verstandig om de oplossing te testen om er zeker van te zijn dat deze effectief werkt en dat gevoelige gegevens correct worden beschermd.

7. Train je personeel

Wanneer je je personeel training geeft over het gebruik van de DLP-oplossing en ze de juiste procedures volgen, worden de gevoelige gegevens op de juiste manier beschermd.  

8. Monitor de DLP-oplossing

Het is goed om de DLP-oplossing te monitoren om ervoor te zorgen dat deze effectief werkt en eventueel beveiligingsproblemen kan detecteren.

Data Loss Prevention is een van de oplossingen om een datalek te voorkomen. Hieronder geven we 6 algemene tips hoe je als organisatie een datalek kan voorkomen.

Hoe kan je als organisatie een datalek voorkomen?

1. Maak gebruik van versleuteling (ook wel encryptie genoemd)

Hierdoor kan je als bedrijf gegevens coderen, zodat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die er recht op hebben. Wanneer hackers toegang kunnen krijgen tot je gegevens, voorkom je hiermee dat ze de gegevens kunnen inzien/gebruiken.

2. Beperk de toegang tot gegevens

Geef alleen toegang tot gegevens aan de personen die het nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Gebruik daarnaast sterke- en unieke wachtwoorden en tweefactorauthenticatie (2FA) om te voorkomen dat cybercriminelen toegang krijgen tot gevoelige informatie.

3. Zorg ervoor dat je software up-to-date is

Al de systemen en software binnen je bedrijf moeten regelmatig geüpdatet worden. Zo voorkom je dat cybercriminelen toegang krijgen tot systemen die bijvoorbeeld gebruik maken van verouderde of kwetsbare software.

4. Cybersecuritytraining voor medewerkers

Zorg ervoor dat alle medewerkers binnen je bedrijf regelmatig getraind worden. Zo voorkom je dat medewerkers worden misbruikt om toegang te krijgen tot jouw bedrijfsomgeving.

5. Maak gebruik van Endpoint Security

Endpoint security-oplossing beschermt alle endpoints binnen jouw netwerk inclusief het netwerk zelf tegen kwaadaardige software. Hierdoor hebben alle medewerkers toegang tot het bedrijfsnetwerk, waar en wanneer ze ook aan het werk zijn. Daardoor wordt de kans op een malware-incident kleiner.

6. Bewaak je systemen

Blijf alert op verdachte activiteiten en gebeurtenissen binnen je systemen en reageer daar onmiddellijk op. Zorg voor continue monitoring op verdachte activiteiten en gebeurtenissen binnen het netwerk en reageer daar onmiddellijk op.