Digitale weerbaarheid

Stop met trainen, start met praten

3 minuten leestijd

door Dave Maasland

In de hedendaagse, snel veranderende wereld van technologie, is Cybersecurity Awareness niet langer een luxe maar een noodzaak. Het is hoog tijd dat we verder kijken dan de standaard trainingen en de focus verleggen naar een meer holistische benadering. Hier is waarom, en hoe we dit kunnen doen.

Het probleem met standaard trainingen

Standaard cybersecurity awareness trainingen vormen een beperkte oplossing voor een complex probleem. Deze trainingen worden vaak snel vergeten en zijn zo generiek dat medewerkers zich er niet echt mee kunnen verbinden. Ze leren de regels, maar ze begrijpen niet altijd de redenen erachter. Dit kan zelfs leiden tot een situatie waarin mensen de trainingen gaan omzeilen, denkend dat ze niet relevant zijn voor hun specifieke situatie.

De kracht van communicatie

Dus hoe los je dit op? Door het persoonlijk te maken. In plaats van te vertrouwen op formele trainingen, focus je op open, eerlijke en directe communicatie met je medewerkers.

1. Rapporteer en geef feedback over incidenten: Laat mensen weten waar en hoe ze beveiligingsincidenten moeten melden. Deel ook feedback over de afhandeling ervan, zodat ze de waarde van hun inspanningen zien.

2. Wees open en eerlijk: Creëer een cultuur waarin medewerkers zich comfortabel voelen om vragen te stellen en zorgen te delen over cybersecurity.

3. Train digitale hulpverleners (DHV): Deze professionals zijn specifiek getraind om direct te handelen in geval van nood, waardoor ze een cruciale rol spelen in het versterken van de cybersecurity-cultuur.

4. Verweef cybersecurity in dagelijkse communicatie: Van teamvergaderingen tot nieuwsbrieven, maak cybersecurity een constant gespreksonderwerp.

5. Stel duidelijke, concrete richtlijnen op: zoals bijvoorbeeld het volgende:

  • Meldingsprocedures: wees specifiek over waar en hoe incidenten te melden.
  • Verantwoordelijkheden: laat medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht op het gebied van veilig online gedrag.
  • Feedback mechanismen: zorg voor een systeem waarin medewerkers feedback krijgen over hun meldingen.

 

Door een open dialoog te creëren en cybersecurity te verweven in de dagelijkse gang van zaken, worden medewerkers niet alleen bewust van wat er van hen wordt verwacht, maar ook van waarom dit belangrijk is.

De focus verschuift dan van passief luisteren naar actieve betrokkenheid. Hierdoor wordt cybersecurity een levend onderdeel van de bedrijfscultuur, en niet slechts een checklist-item dat wordt afgevinkt.

Laten we stoppen met het benaderen van cybersecurity als een eenmalige taak en beginnen met het zien als een doorlopend gesprek. Een gesprek dat een echte verandering kan bewerkstelligen in de manier waarop we omgaan met de digitale veiligheid in onze organisaties.