Digitale weerbaarheid

Het belang van een Security Operations Center (SOC)

3 minuten leestijd

door Romy Tump

Een SOC is essentieel voor organisaties die gevoelige gegevens verwerken, zoals financiële instellingen, ziekenhuizen en overheden.

Wat is de betekenis van een SOC en wat doet een SOC-analyst?

Een Security Operations Center (SOC) is een team van cybersecurity-analisten die organisaties in kunnen zetten om hun beveiligingsdiensten te centraliseren in een security information & event managementsysteem (SIEM). Het is een belangrijk onderdeel van de IT-security strategie van een organisatie en is ontworpen om dreigingen in het netwerk en op endpoints van een organisatie te detecteren, analyseren en te reageren op beveiligingsincidenten.

Een SOC-team bestaat uit meerdere cybersecurity-analisten die continu monitoren op dreigingen van binnen en buiten de organisatie. Dit team maakt gebruik van geavanceerde beveiligingssoftware of security-diensten, zoals:

  • Endpoint Detection & Response
  • Endpoint Security
  • Endpoint Encryption
  • Threat Intelligence Platform

Tevens maakt het SOC-team gebruik van diverse technologieën om netwerkverkeer, logs en andere gegevens te analyseren. De SOC-analisten zijn getraind om te zoeken naar afwijkingen in patronen en indicaties die op een beveiligingsincident kunnen wijzen.

Taken van een Security Operations Center en het SOC-team

Een belangrijk onderdeel van een SOC-dienst is incident response. Wanneer een beveiligingsincident wordt gedetecteerd, reageert het SOC-team snel om te bepalen of er daadwerkelijk een dreiging aanwezig is en om de juiste maatregelen te nemen om deze te bestrijden, zoals het isoleren van een endpoint of gecompromitteerd systeem, het stopzetten van een proces en/of blokkeren van een verdacht IP-adres of domein.

Een andere cruciale taak van een SOC is het voorkomen van toekomstige aanvallen. Na een incident analyseren SOC-analisten de gegevens om te begrijpen hoe de aanval plaatsvond en welke maatregelen genomen kunnen worden om soortgelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen: het versterken van beveiligingsmaatregelen of het implementeren van nieuwe technologieën. De bevindingen worden verzameld in een overkoepelend SOC-report.

Wanneer heb je een SOC nodig?

Organisaties gebruiken vaak een SOC wanneer:

  • Ze met zeer gevoelige gegevens werken zoals financiële gegevens, persoonsgegevens of klantgegevens
  • Wanneer zij zeer afhankelijk zijn van hun IT-systemen voor hun dagelijkse activiteiten
  • Ze moeten voldoen aan regulering zoals HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) of PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
  • Ze al eerder te maken hebben gehad met cyberaanvallen, of in een sector opereren met een hoog risico op cyberaanvallen.

Organisaties kunnen op basis van een kosten/baten-analyse en hun risicoprofiel inschatten of zij een SOC nodig hebben voor hun organisatie. Ze kunnen dit zelf oppakken, of dit uitbesteden aan een lokaal Managed Detection & Response-team, bijvoorbeeld door een dienst af te nemen bij een SOC in Nederland.

Conclusie

Kortom, een SOC is essentieel voor organisaties die gevoelige gegevens verwerken, zoals financiële instellingen, ziekenhuizen en overheden. Het helpt om dreigingen snel te detecteren en te bestrijden, waardoor de schade aan de organisatie beperkt blijft. Daarnaast helpt het om toekomstige aanvallen te voorkomen en de organisatie beter te beschermen tegen cyberdreigingen.