Digitale weerbaarheid

Defensible & Resilient: De steunpilaren van een digitaal veilige toekomst

3 minuten leestijd

door Romy Tump

In een wereld die steeds digitaler wordt, neemt het belang van cybersecurity toe. Terwijl veel organisaties zich richten op verdediging, groeit het besef dat veerkracht even cruciaal is. Defensible & Resilient cybersecurity is de nieuwe norm. Het vereist ook een andere manier van denken – namelijk systeemdenken, hoe leggen we minder verantwoordelijkheid bij het individu en maken we het makkelijker voor mensen en organisaties zichzelf te beschermen? Een voorbeeld hiervan is het recente initiatief van de Nederlands overheid om de herkenbaarheid van hun websites te verhogen waardoor mensen gemakkelijker nepwebsites kunnen herkennen.. Hoe kunnen we onze sterk gedigitaliseerde wereld veiliger maken? Hoe wordt cybersecurity betaalbaarder en effectiever? En hoe vereenvoudigen we het gebruik van cybersecurity middelen?

ESET Digital Security Days 2023: naar een cyberveilige toekomst

Het thema van dit jaar, “Defensible en Resilient,” benadrukt de inspanningen om organisaties veerkrachtiger te maken tegen de toenemende dreigingen van cyberaanvallen. In het meest vijandige driegingslandschap ooit staan we voor de uitdaging om het Cyberdefense ecosysteem te optimaliseren. Hoe kunnen we cybersecurity-technologie spectaculair veel betaalbaarder, eenvoudiger, effectiever en schaalbaar maken om onze uitgangspositie te verbeteren en ons beter te kunnen verdedigen?

Tijdens de EDSD 2023 bespreken we hoe we deze belangrijke randvoorwaarden realiseren en ons voorbereiden op de komende jaren. Cybersecurity-experts delen hun ervaringen en inzichten over het beschermen van organisaties tegen cyberaanvallen. We werpen een blik op de nieuwste ontwikkelingen in cybersecurity en bespreken hoe geopolitieke implicaties van cyberveiligheid ons alleen kunnen beïnvloeden. Maar veel belangrijker nog: we gaan groots denken, en proberen door middel van systeemdenken vandaag, de problemen van gisteren opnieuw te bekijken.

Waar staan Defensible & Resilient voor?

Defensible:

Defensible staat voor verdedigbaar; waar cyberverdediging overwegend eenvoudiger, goedkoper en doeltreffender is. In het streven naar systemische oplossingen kijken we verder dan individuele maatregelen om cybersecurity veiliger, kosten effectiever en gebruiksvriendelijker te maken.

Resilient:

Resilient staat voor veerkrachtig; waar cyberincidenten minimale, wijdverbreide of blijvende impact hebben. Weerbaarheid betekent niet alleen focussen op verdediging maar ook op het vermogen om snel te herstellen. Het is van vitaal belang dat cyberincidenten minimale impact hebben, en dit vereist een combinatie van preventie en herstelcapaciteiten.

De lessen die we leren uit Oekraïne

Op dit moment laat Oekraïne een masterclass zien in digitale veerkracht maar wordt Oekraïne ook geholpen om het land verdedigbaar te houden. Wat kunnen we nu daarvan leren en toepassen?

“Het is Oekraïne gelukt om de digitale aanvallen minimale impact op de systemen te laten hebben. Hierbij moeten we niet vergeten dat het Oost-Europese land al acht jaar met een cyberoorlog te maken heeft. Dit maakt dat ze inmiddels veel professionals om zich heen hebben verzameld, waardoor het digitale verdedigingsleger enorm sterk is.", aldus Dave Maasland CEO ESET Nederland.

Tips en adviezen:

1. Systemische benadering: Overweeg cybersecurity op een holistische manier en implementeer systeemoplossingen in plaats van enkelvoudige maatregelen.

2. Pas je security postuur aan op basis van het risico: Volg de laatste ontwikkelingen Qua dreigingslandschap en pas daar je maatregelen op aan

3. Samenwerkingen in de branche: Zoek als organisatie de samenwerking op met branche genoten zoals; IT leveranciers en de publieke sector.

 

Door te streven naar "Defensible" en "Resilient" in cybersecurity, kunnen we gezamenlijk bouwen aan een online wereld die niet alleen veiliger is, maar ook veerkrachtiger tegen de voortdurende uitdagingen van cybercriminaliteit.